Marcel Gaftoneanu, directorul CCI Suceava: Atingerea performantei, o provocare pentru managerii romani

Managerii români se confruntă cu o serie de provocări în vederea atingerii performanțelor organizaționale dorite pentru creșterea competitivității lor în raport cu piața de referință și dinamica economiei locale, susţine directorul general al Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Suceava, Marcel Gaftoneanu. Potrivit acestuia, printre aceste provocări se numără poziționarea companiei pe piața de profil, stabilirea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităților și amenințărilor externe, creșterea performanțelor organizaționale și ale echipei, sporirea numărului clienților și creșterea cifrei de afaceri a companiei.

“O atenție deosebită este acordată formării profesionale a angajaților și dobândirii de competențe specifice sectorului de activitate în care activează compania. Pentru a putea atinge un nivel crescut de performanță și de productivitate, un prim nivel la care trebuie să se intervină este cel managerial, acesta reprezentând principala sursă de noi tendințe de dezvoltare la nivelul companiei”, arată directorul CCI Suceava, într-un comunicat de presă.

El susţine că managerii români au înțeles importanța investiției în resursele umane și în propria profesionalizare și au identificat nevoia participării la cursuri de formare profesională de calitate, care să le ofere instrumentele necesare pentru creșterea performanțelor manageriale și, implicit, pentru dezvoltarea companiei.

Gaftoneanu arată în comunicat că în urma unei ample etape de analiză și evaluare instituțională, în cadrul căreia au fost intervievați peste 270 de manageri, consultanții Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava au identificat o serie de nevoi de instruire în rândul managerilor din 25 de IMM-uri ce activează în regiunea Nord-Est. Potrivit directorului general al CCISV, printre nevoile de instruire specifice identificate la nivelul managerilor din regiunea Nord-Est se numără: comunicare în afaceri, management şi planificare strategică, managementul schimbării şi managementul riscului, creativitate şi inovaţie, competenţe antreprenoriale, marketing şi strategie comercială, management financiar, management de proiect, managementul echipei şi leadership, managementul resurselor umane, managementul conflictelor şi al stresului, managementul timpului și managementul performanţei.

“Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de instruire ale beneficiarilor din regiunea Nord-Est, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava va dezvolta și furniza anul acesta 10 programe de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor echipelor de management, în cadrul proiectului ANTRENOR pentru PERFORMANȚĂ. Prin proiectul << ANTRENOR pentru PERFORMANȚĂ >> Camera de Comerţ şi Industrie Suceava și partenerii săi și-au propus dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare administrării eficiente a afacerilor pentru echipele de management a IMM-urilor din regiunile Bucureşti – Ilfov, Nord-Est şi Centru”, explică directul CCI Suceava în comunicatul de presă.

Proiectul „ANTRENOR pentru PERFORMANȚĂ” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat de Schultz Consulting în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.