Primarul Sucevei reclama ca trebuie gasite solutii de celeritate la ANRMAP (VIDEO)

„Am discutat şi cu alţi primari şi vom face o intervenţie prin Asociaţia Municipiilor din România să se găsească soluţii de celeritate la ANRMAP”, a declarat, miercuri, primarul Ion Lungu, arătând că licitaţiile pentru reparaţii de străzi din municipiul Suceava, de întreţinere a iluminatului public, de dotare a Poliţiei locale cu autoturisme sau alte licitaţii iniţiate de Primărie sunt în întârziere întrucât nu se primeşte în timp rezonabil avizul ANRMAP care să permită publicarea pe SEAP a anunţurilor de licitaţie. „Lucrurile se mişcă foarte greu la ANRMAP”, a afirmat Lungu, precizând că autorităţile care doresc să organizeze licitaţii trebuie să aştepte foarte mult avizul acestei autorităţi, fiind depăşit termenul de 14 zile.

De la finele lunii septembrie, Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) evaluează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare.

Evaluarea vizează conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care vor intra sub incidenţa prevederilor OU 34/2006 şi va fi realizată prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice.

În acest sens, operatorul SEAP are obligaţia ca, până la publicarea invitaţiei/anunţului de participare, să asigure numai ANRMAP accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu semnătură electronică.

În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea are obligaţia de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire, dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achiziţiile publice, şi de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale.