La Directia Silvica Suceava, a fost lansat proiectul “Elaborarea planului de management pentru Obcina Feredeului” (VIDEO)

Direcţia Silvică Suceava a găzduit vineri lansarea proiectului „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0089 Obcina Feredeului”, a cărei valoare totală este de 1.184.730 lei.

Proiectul a fost implementat de către Asociaţia Dorna EcoActiv, în calitate de beneficiar, începând din decembrie 2011, având ca perioadă de derulare 26 de luni.

„Finanţarea proiectului este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, prin Programul Operaţional Sectorial << Mediu >> , Axa prioritară 4 – << Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii >> ”, a declarat Alina Ioniţă, responsabil ştiinţific şi comunicare în cadrul proiectului.

Potrivit acesteia, proiectul îşi propune să contribuie la conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din cadrul ariei de protecţie specială avifaunistică (SPA) Obcina Feredeului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: elaborarea în mod participativ a planului de management pentru acest sit, printr-un proces de implicare activă a factorilor interesaţi, care să faciliteze integrarea obiectivelor de dezvoltare social-economică ale comunităţilor locale; creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la valorile, statutul şi obiectivele ariei protejate şi necesitatea conservării biodiversităţii; informarea şi educarea tinerilor din comunităţile locale adiacente sitului în spiritul conservării naturii.

„În cadrul acestui proiect se vor desfăşura activităţi destinate delimitării în teren a sitului, realizării studiilor de specialitate necesare elaborării planului de management, activităţi de informare, conştientizare şi consultare a factorilor interesaţi de la nivel local şi judeţean, precum şi activităţi educative, în cadrul şcolilor din comunităţile învecinate sitului”, a adăugat Alina Ioniţă.

Parte din reţeaua europeană „Natura 2000”, având o suprafaţă de 63.737 ha, situl Obcina Feredeului înglobează 7,45% din suprafaţa judeţului Suceava şi reprezintă una dintre cele mai mari arii de protecţie specială avifaunistică din România. Situl, al cărui custode este Direcţia Silvică Suceava, se suprapune parţial peste teritoriul administrativ al comunelor: Ulma, Brodina, Izvoarele Sucevei, Moldova Suliţa, Breaza, Fundu Moldovei, Moldoviţa, Vatra Moldoviţei, Frumosu, Pojorâta, Sadova, Vama şi al municipiului Câmpulung Moldovenesc. Scopul SPA Obcina Feredeului este de a asigura condiţiile necesare menţinerii pe termen lung a populaţiilor a 11 specii de păsări sălbatice de importanţă naţională şi europeană.

Planul de management care urmează să fie eleborat în cadrul acestui proiect va stabili măsuri şi acţiuni concrete pentru conservarea acestor specii.