COMUNICAT DE PRESĂ


Intră acum și în grupul de

“Voluntari fară frontiere”

Pe data de 1 martie a demarat proiectul “Voluntari fara frontiere” MISETCCODE 718. Punctul forte al proiectului îl reprezintă oportunitatea de iniţiere a unei colaborări cu zona ucraineană şi moldoveană, pe un proiect comun, în domeniul întăririi societăţii civile,, pentru valoricarea tradiţiilor socio-culturalo-istorice commune, ca prim pas pentru valorificarea potenţialului economic şi social al zonei de fontieră.

Partenerii proiectului sunt Liga Tineretului Român „JUNIMEA” din Cernăuţi – Ucraina, Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic şi Mijlociu “Small Euro Business” Balti – Rep. Moldova, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul de Miliţie din Cernauţi, Primăria Bălţi, aplicantul fiind Fundaţia de Caritate si Întrajutoare “ANA” din Suceava finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina- Rep. Moldova 2007-2013.

Proiectul “Voluntari fara frontiere” durează 14 luni, repsectiv pâna în luna aprilie anul 2012. Implementarea acţiunii va contribui la informarea copiilor şi tinerilor din zona de graniţă Suceava (Romania)-Cernăuţi(Ucraina) si Bălţi (Republica Moldova) despre importanţa activităţii de voluntariat, atragerea de voluntari, dezvoltarea de abilităţi personale aptitudini , şi responsabilităţii sociale şi civice pentru implicarea activă a acestora în viaţa comunităţii din zona transfrontalieră.

Astfel va avea loc o campanie de informare în şcolile din cele trei ţări, grupul ţintă fiind de 3000 de copii şi tineri din zona transfrontalieră. Dupa aceasta campanie vor fi selectaţi 60 de copii, ce vor participa la cursurile de formare, unde vor învăţa despre voluntariat, combaterea traficului de droguri, de persoane şi crima organizată, combaterea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere. Pentru sporirea cunoştinţelor tuturor participanţilor, în luna septembrie va începe caravana numită „Caravana de informare privind voluntariatul, combaterea traficului de droguri, de persoane şi crima organizată a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere”.

În luna decembrie se vor organiza 3 workshopuri în Suceava, Cernăuţi şi Bălţi –prilej pentru întocmirea unei strategii de dezvoltare a activităţilor de voluntariat fără frontiere, concluzii finale, dezvoltarea unor perteneriate cu mediul de afaceri pentru sprijinirea activităţilor de voluntariat în combaterea crimei organizate transfrontaliere. Proiectul va avea ca finalizare editarea şi publicarea unei reviste semestriale cu referire la proiect. De asemenea va fi realizat şi un film ce va conţine imagini, filmări din cadrul tuturor acţiunilor desfăşurate în proiect, în ordine cronologică, pentru a face cât mai vizibil activităţile şi realizările proiectului, în toate cele trei ţări, Romania, Moldova ,Ucraina. Detalii suplimentare la numerele de telefon 0788811111 sau la adresa de e-mail [email protected],
manager proiect Nelu Todireanu.


Intră acum și în grupul de