Dialog social pentru invatamant

La solicitarea Sindicatului Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar şi a Uniunii judeţene C.NS.L.R. Frăţia, miercuri, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social. Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Suceava, întâlnirea a fost condusă de prefectul Florin Sinescu şi a avut ca teme de discuţie propuneri de modificare a Legii nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la prima de vacanţă.

„Din cele 17 puncte propuse de către Sindicatului Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar a fi discutate în Comisia de Dialog Social au fost selectate numai 6 puncte considerate a fi cele mai importante, referitoare la: renunţarea la sistemul de finanţare per capita, finanţarea unităţilor de învăţământ, din cote defalcate din TVA, prin alocarea resurselor direct de la bugetul de stat, fără veriga intermediară reprezentată de autorităţile administraţiei publice locale, degrevarea de post a directorilor de grădiniţe, structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, în sensul trecerii clasei a IX-a de liceu şi a clasei pregătitoare la grădiniţă, precum şi al reînfiinţării învăţământului profesional, componenţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ – peste 50% personal din unitate, reinstituirea concediilor fără plată pentru personalul didactic titular, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani, care să constituie vechime în învăţământ”, se arată în comunicatul Prefecturii.

Sursa citată mai precizează că reprezentanţii sindicatelor doresc ca aceste revendicări să ajungă pe masa Guvernului pentru a fi analizate în vederea modificării şi aplicării coerente a noii legi a învăţământului. În ceea ce priveşte punctul doi al ordinei de zi, referitoare la executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la prima de vacanţă a cadrelor didactice, concluzia a fost că nu pot fi aplicate deoarece nu există cadrul legal, neexistând unui act normativ în acest sens.

„Eu cred că trebuie să fie făcute propuneri de modificări structurale în sistem. Sindicatele trebuie să se reunească împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, după care în cadrul Comisiei de Dialog Social şi să fie propuse soluţii pentru fiecare problemă identificată. Vom propune o altă întâlnire a factorilor de resort care să identifice toate problemele cu care se confruntă sistemul de învăţământ, după care să se creioneze o idee concretă din partea CDS a judeţului Suceava”, a declarat prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu.