ANUNŢ PUBLICITAR


Intră acum și în grupul de

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei:

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO

şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

• Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 4961 mc
• Lemn rotund pentru cherestea fag – 715 mc
• Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 22 mc
• Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 51 mc
• Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 42 mc
• Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 187 mc
• Lemn foc – 692 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 7.173 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

• Cherestea rasinoase – 5,00 mc
• Lemn rotund pentru cherestea – 76,52 mc
• Lemn foc – 25,05 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 106,57 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 6 august 2012, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cîrlibaba, Vama, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea, listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a persoanelor juridice va avea loc in zilele de 31 iulie între orele 900-1600 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.


Intră acum și în grupul de