Peste 250 de posturi de conducere vacante la inceputul anului scolar, in judetul Suceava
La data de 1 septembrie 2012, aproape de începutul anului şcolar 2012-2013, la nivelul judeţului Suceava sunt înregistrate 255 posturi de conducere vacante (directori şi directori adjuncţi), informează într-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Laura Hacman.

Potrivit acesteia, din cele 255 de posturi, 197 sunt posturi de directori – 36 directori în unităţi de nivel liceal, 138 directori în unităţi gimnaziale, cluburi şcolare şi cluburi sportive şi 22 directori de unităţi de învăţământ preprimar, precum şi 58 de directori adjuncţi.

„Pentru toate posturile vacante au fost emise decizii de numire pe funcţii de conducere prin detaşare în interesul învăţământului, valabile până la sfârşitul anului şcolar în curs, cu respectarea criteriilor de legalitate cuprinse în Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 2012 şi Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată cu Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Lista persoanelor desemnate a fost avizată în Consiliul de Administraţiei al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava. În procent de 80% au fost situaţii de reconfirmări pe post, restul fiind noi numiri, determinate de diferite situaţii (pensionare, transfer, concediu de maternitate, concediu de studii, demisii etc)”, se arată în document.

Reprezentantul IŞJ Suceava precizează că pe lângă respectarea criteriilor de legalitate, în desemnarea noilor manageri şcolari, conducerea Inspectoratului Şcolar a ţinut seama de activitatea profesională, performanţele acestora, precum şi de recunoaterea capacităţilor organizatorice de către colectivele didactice şi comunitatea locală.

loading...