Reprezentantii ISJ incep inspectiile in scolile din judetul Suceava. Afla aici scopul acestor actiuni! (VIDEO)

Datorită recomandărilor MECTS, dar şi în urma analizei realizate la nivelul judeţului Suceava privind rezultatele obţinute la examenele naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat) reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava au hotărât să centreze inspecţia şcolară pe câteva direcţii foarte bine stabilite.

Inspecţia şcolară va viza acele şcoli la care procentul de promovabilitate a fost foarte scăzut în anul şcolar precedent.

De asemenea, în acest semestru IŞJ Suceava va evalua, prin inspecţie de specialitate, profesorii de limba română şi matematică încadraţi la clasele care au obţinut rezultate slabe la evaluarea naţională şi respectiv, la examenul de bacalaureat. În plus, pentru examenul de bacalaureat vor fi evaluate, în funcţie de rezultate, şi alte cadre didactice pentru diferite discipline cu promovabilitate scăzută.

„Pentru a remedia acest lucru, vom desfăşura în fiecare semestru câte trei săptămâni de inspecţie generală, inspecţii de specialitate, dar şi inspecţii tematice ale IŞJ pentru astfel de şcoli, dar şi pentru învăţământul simultan. Numărul de şcoli inspectate va varia între 3 şi 4, la fiecare control general, datorită faptului că în urma unei statistici realizate în cadrul instituţiei noastre, am constatat că există 50 de unităţi şcolare care nu au fost inspectate în ultimii zece ani”, a declarat Gabriela Scutaru, inspector şcolar general adjunct în cadrul IŞJ Suceava.

Aceasta a explicat că cele 50 de unităţi şcolare au rămas neinspectate din cauza numărului foarte mare de şcoli şi a numărului mic de inspectori şcolari, care există la nivelul judeţului nostru.

Pentru ameliorarea rezultatelor în anul şcolar următor MECTS a recomandat şi alte tipuri de măsuri, cum ar fi: analiza rezultatelor la nivelul ISJ şi la nivelul şcolilor; analiza rezultatelor la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline; activităţi specifice formare a cadrelor didactice pe tematica evaluării; organizarea a cel puţin unei simulări la nivelul judeţului pentru fiecare probă, din cadrul fiecărui examen naţional; monitorizarea frecvenţei elevilor; elaborarea unui plan de şcolarizare realist; consilierea şi orientarea şcolară a elevilor, cu informarea corectă a acestora asupra oportunităţilor de continuare a studiilor/de angajare.

Cu privire la admiterea în licee a unor elevi având medii sub 5, MECTS a recomandat măsuri recuperatorii, în special la disciplinele implicate în bacalaureat şi de monitorizare a progresului şcolar.

loading...