ANUNŢ CONCURS

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 14.11.2012, ora 10, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post şef al Hergheliei Rădăuţi
• 1 post tehnician silvic: O.s. Pojorîta
• 2 posturi şef formaţie: O.s. Crucea, O.s. Moldoviţa
• 3 posturi pădurar: O.s. Falcău, O.s. Pătrăuţi şi O.s. Dolhasca
• 1 post pădurar pe durată determinată până la revenirea titularului: O.s. Iacobeni
• 1 post operator calculator pe durată determinată: O.s. Moldoviţa

Condiţii de participare pentru postul de şef al Hergheliei Rădăuţi:
• absolvent al învăţământului superior tehnic silvic şi grad profesional minim inginer sau
• absolvent al învăţământului superior şi 5 ani vechime minimă în specialitate sau
• absolvent al învăţământului superior de scurtă durată şi 6 ani vechime minimă în specialitate

Condiţii de participare pentru posturile de tehnician silvic şi şef formaţie:
• absolvent al şcolii tehnice silvice postliceale;
• grad profesional minim: tehnician silvic debutant

Condiţii de participare pentru posturile de pădurar:
• absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;
• pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru postul de operator calculator:
• studii medii;
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.405/2011 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 09.11.2012, ora 14.00, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (model european);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;
h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral; (absolvenţii care nu sunt încadraţi vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.

loading...