Aproape 300 de studenti suceveni economisti vor realiza stagii de practica si internship in 2013

În această perioadă are loc evaluarea dosarelor în vederea selectării studenţilor economişti şi a tutorilor pentru realizarea stagiilor de practică şi internship în anul 2013, informează reprezentanţii Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava.

Potrivit acestora, în luna ianuarie 2013, la Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, are loc procesul de evaluare a dosarelor depuse în vederea selectării grupurilor ţintă ale proiectului PRACTeam – „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, pentru anul 2013.

Aceeaşi sursă arată că, echipele teritoriale din cele trei universităţi partenere evaluează dosarele depuse în luna decembrie 2012, de către studenţii economişti care doresc realizarea stagiului de practică într-un mediu organizat, precum şi dosarele depuse de către angajaţii din întreprinderi/organizaţii partenere care doresc să devină tutori de practică.

Astfel, în această perioadă se vor selecta un număr total de 810 studenţi economişti (câte 270 studenţi la nivelul fiecărui partener) şi 162 tutori de practică (câte 54 tutori la nivelul fiecărui partener).