La finalul studiilor, doar 32 % din studentii USV intentioneaza sa urmeze un masterat

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „Ştefan cel Mare” a realizat, în perioada octombrie 2012 – ianuarie 2013, studiul „Determinanţii orientării academice a studenţilor de anul I”, prin care s-au identificat criteriile de orientare academică ale candidaţilor care aleg USV, sursele acestora de informare, factorii de influenţă în decizia luată, precum şi aşteptările lor cu privire la activitatea academică în USV.

Potrivit  prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector pentru imaginea universităţii, studiul  s-a efectuat pe o treime din totalul studenţilor din anul I, forma de învăţământ zi.

“Din totalul celor 642 de chestionare anonime valide a rezultat că în alegerea Universităţii „Ştefan cel Mare” factorii principali sunt în foarte mare măsură apropierea de casă (42,7%) şi calitatea cadrelor didactice (24,3%), sursele principale de informare sunt paginile web ale USV, urmate de broşurile editate de universitate, actualii studenţi şi prezentările în licee, iar factorii de influenţă a deciziei de a urma cursurile USV sunt, în ordine, familia (80,75%), prietenii (60,25%) şi profesorii (57,97%).

Ştefan Purici

Studenţii chestionaţi consideră că facultatea reprezintă o cale de a cunoaşte cât mai multe (30%), o cale de a obţine o slujbă bine plătită (29%), un mod de a cunoaşte cât mai mulţi oameni (25 %), respectiv un prilej de distracţie (16%)”, a declarat Purici.

El a arătat că din punct de vedere al utilităţii studiilor pe care le urmează, respondenţii au apreciat că acestea oferă competenţele pentru a fi un specialist în domeniu – 93,6%, satisfac aspiraţiile de dezvoltare personală – 86,0%, sunt o condiţie pentru a reuşi în viaţă (83,8%) şi le vor spori şansele de a avea un venit mai mare (76,6%). “Unul din trei studenţi condiţionează reuşita socială şi profesională după absolvirea facultăţii de reţeaua socială – degeaba termini o facultate dacă nu ai relaţii – 37,4%”, a precizat prorectorul pentru imaginea universitatii.

Din punct de vedere al aşteptărilor studenţilor, mai arată Purici, după primul an acestea se concretizează în acumularea de cunoştinţe şi competenţe (68,5%) dar şi să devină bursieri, să treacă pe locurile de la buget (peste 50%).

“În ceea ce priveşte competenţele pe care studenţii vor să le dobândească şi/sau dezvolte de-a lungul studiilor universitare, acestea sunt: specialist în domeniu, transpunerea cunoştinţelor în practică şi argumentare verbală (peste 90%); capacitatea de comunicare, capacitatea de organizare, argumentare scrisă, capacitatea de a lucra în echipă, creativitate, capacitatea de a conduce o echipă, punctualitate, limbă străină (90%-80%); gândire analitică, capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, cunoaşterea domeniilor conexe, gândire sintetică, gestionarea emoţiilor, cunoştinţe de computer şi spirit critic (80%-70%)”, a arătat Ştefan Purici.

Potrivit acestuia, la finalul studiilor universitare studenţii USV vizează, în primul rând, ocuparea unui loc de muncă în domeniu (66,7%). “Urmează continuarea studiilor prin masterat (32,0%), dobândirea statutului de specialist în domeniu (28,1%), achiziţionarea de cunoştinţe care pot fi aplicate la locul de muncă (25,5%),  precum şi realizarea unei cariere de succes (21,6%).

Rezultatele studiului oferă conducerii USV informaţii utile pentru armonizarea intervenţiilor de orientare academică şi orientare profesională cu procesul educaţional, aducând astfel plus de calitate pe două dimensiuni esenţiale ale managementului universitar: promovarea ofertei educaţionale şi practicile educaţionale propriu-zise”, a explicat prorectorul pentru imaginea universitatii.