La USV a fost lansat Laboratorul “Bursa de Proiecte” (VIDEO)

Bursa de proiecte laborator

La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a avut loc, miercuri, lansarea Laboratorului “Bursa de Proiecte”, înfiinţat în cadrul instituţiei sucevene de învăţământ superior.  Proiectul „Bursa de proiecte” are rolul de a dezvolta şi susţine cultura de tip inovativ – antreprenorială la nivelul universităţilor din România, prin crearea unei platforme online, un loc unde ideile şi propunerile de afaceri ale studenţilor să întâlnească potenţialul finanţator din mediul business.

„Ne aflăm la ultima lansare de laborator din seria celor patru ale <<Bursei de proiecte>>. Prin inaugurarea laboratoarelor din Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea «Ovidius» Constanţa, Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti şi, iată, din universitatea noastră, îi sprijinim pe studenţii cu spirit antreprenorial să îşi dezvolte ideile şi să le transforme în proiecte de succes. Studenţii vor beneficia de accesul la echipamentele din laboratoare şi la platforma online unde vor găsi modalităţi de implementare pentru proiectele lor cu ajutorul mentorilor şi al mediului economic”, a declarat Gabriela Prelipcean, manager-lider partener din partea USV.

Prezent la lansare, rectorul USV, prof. univ. dr. Ing. Valentin Popa a spus: „Mă bucur să constat că avem un proiect în care sunt implicate foarte multe companii, dar şi mulţi studenţi care încearcă să înveţe până la urmă să scrie un proiect, să îl câştige, să îl implementeze cu succes. În ultimii ani, am constatat că este mult mai uşor să câştigi un proiect, dar este mult mai greu să îl implementezi cu succes, astfel încât toate cheltuielile pe care le faci să devină eligibile pentru autoritatea contractantă”.

Rectorul a menţionat faptul că la ora actuală, universitatea suceveană se află în cel de-al 50-lea an de funcţionare, are 47 de programe de licenţă, 33 de programe de masterat active şi 14 domenii de doctorat. Numărul de studenţi ai USV depăşeşte 10.000 (zi şi id), numărul de cadre didactice titulare este de aproximativ 340, 100 de cadre didactice asociate şi un personal administrativ care atinge cifra de 300. „Rolul universităţii în regiune este unul extrem de important atât pentru atragerea de fonduri, cât şi pentru susţinerea cercetării şi a relaţiilor cu mediul privat, foarte multe dintre contractele de cercetare finanţate naţional având ca partener companii din mediul privat”, a subliniat Popa.

Proiectul „Bursa de proiecte” se axează pe principalele paliere de interes: partea teoretică prin predarea unor cursuri privind mecanismele pieţelor bursiere, posibilităţile de promovare a proiectelor şi partea aplicativă prin posibilitatea de a posta planuri de afaceri direct pe platforma bursei de proiecte.

„Bursa de proiecte” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi se înscrie pe axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, în Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.

Beneficiar al proiectului este Ministerul Educaţiei Naţionale, iar partenerii sunt: Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea Ovidius din Constanţa, Novensys Corporation şi Gold Agama Consulting.

loading...