80 de educatoare din judetul Suceava vor pleca la un stagiu de formare in Italia

Optzeci de cadre didactice din învăţământul preşcolar vor participa în perioada ianuarie – martie 2013, la activităţile de formare continuă desfăşurate în cadrul Proiectului POSDRU “Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar”, informează într-un comunicat de presă, şeful IŞJ Suceava, Gheorghe Lazăr.

Potrivit acestuia, proiectul a fost implementat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa în calitate de beneficiar și de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava în calitate de partener, alături de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, Reggio Children Italia şi Mondo Consulting SRL Bucureşti.

În judeţul Suceava, grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 80 de cadre didactice din învăţământul preşcolar, distribuite pe patru grupe de formare, asociate următoarelor cursuri acreditate CNFP/ MEN – „Noi abordări ale educaţiei timpurii în grădiniță”  (două grupe) şi „Cunoaşterea copilului şi relaţionarea în educaţia timpurie” (două grupe).

Tematica primului curs acreditat cuprinde: Limbajele expresive în procesul de învăţare; Predare, învăţare, evaluare – noi abordări în educaţia timpurie; Educaţie şi cultură artistică: limbajul graphic; Între semne şi scriitură sau despre cum abordează copiii codul scrierii; Arhitectura şi pedagogia în dialog-copii, spaţii, relaţii; Grădiniţa ca organizaţie.

Gheorghe Lazar

Tematica celui de-al doilea curs cuprinde: Principii de bază şi fundamente teoretice în educaţia timpurie – modele de bune practici; Observare, interpretare, documentare şi evaluare şi rolul lor în procesul învăţării; Diferenţele în dialog – pedagogia pentru copiii cu nevoi speciale.

“Precizăm că grupul ţintă este deja constituit, cu ocazia participării, în perioada 11-18 noiembrie 2012, a celor 80 de educatoare la un stagiu de formare directă în Italia, la Centrul International Loris Malaguzzi din Reggio Emilia. Coordonarea activităţilor de formare în judeţul Suceava este asigurată de către inspectorul şcolar de specialitate, prof. Lidia Acostoaie, membru în Comitetul de Conducere în cadrul proiectului POSDRU Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar, a mai menţionat Gheorghe Lazăr.

 

loading...