ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 09.04.2013, ora 10, la sediul său, CONCURS (etapa II) pentru ocuparea următoarelor posturi:

– 1 post şef district silvic: O.s. Cîrlibaba
– 4 posturi de pădurar: O.s. Vama (1), O.s. Stulpicani (1), O.s. Breaza (1) şi O.s. Gura Humorului (1)
– 2 posturi pădurar pe durată determinată : O.s. Cîrlibaba (1) şi O.s. Pătrăuţi (1)
– 1 post de cabanier la Ocolul silvic Pătrăuţi.

Condiţii de participare pentru postul de şef district silvic:
– studii superioare tehnice de specialitate (de lungă durată);
– gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

Condiţii de participare pentru posturile de pădurar:
– absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;
– grad profesional minim: pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru postul de cabanier (muncitor indirect productiv):
– absolvent de liceu;
– experienţă în meseria de cabanier (cel puţin 3 ani).

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.405/2011 şi va consta în probă scrisă şi interviu. Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 04.04.2013, ora 16.30, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (model european);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.


Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.

loading...