7 aprilie – Ziua Inspectoratului General pentru Imigrari

Comunicat de presa

ziua inspectoratului general pentru imigrari

În fiecare an, ziua de 7 aprilie este sărbătorită ca zi aniversară de către Inspectoratul General pentru Imigrări. Semnificaţia deosebită a acestei zile, în contextul imigraţiei, este conferită de promulgarea primului act normativ care reglementa regimul străinilor din România  şi anume „Legea asupra străinilor“ publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881.

În preajma zilei aniversare a armei, Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil din Rădăuţi, în colaborare cu Colegiul „Andronic Motrescu” din localitate, au organizat în data de 05.04.2013,  o sesiune de informare culturală,  la care au participat aproximativ 50 de refugiaţi şi 30 de tineri din cadrul liceului, desfăşurată în două secţiuni.

Astfel, prima parte a activităţii s-a desfăşurat în sala de festivităţi a Catedralei “Pogorârea Sfântului Duh”, unde gazde au fost preoţii Vîrtea Nicolae şi Sfîrnaciuc Ilie, sprijiniţi în organizarea evenimentului de către reprezentanţii Asociaţiei „UMANIA”  şi organizaţiei neguvernamentale „ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi”.

Întâlnirea s-a derulat în cadrul ciclului de acţiuni desfăşurate în cursul acestei săptămâni sub egida „O şcoală altfel” şi a contribuit la intensificarea comunicării şi schimbului intercultural între societatea gazdă şi cei nou-veniţi, în vederea atragerii de simpatie şi susţinere. Astfel, în deschiderea sesiunii,  preotul Sfîrnaciuc Ilie a prezentat un mesaj având drept scop educarea tinerilor de liceu în spiritul toleranţei şi întrajutorării semenilor, formarea lor în vederea implicării în acţiunile de voluntariat.

Ulterior, câte un refugiat din fiecare ţară de origine, sub moderarea Ioanei-Delia Rusu din cadrul Asociaţiei „UMANIA”, a prezentat succinct date specifice ţării lor referitoare la istorie, limbă, populaţie, tradiţii şi obiceiuri, aspecte care au trezit în repetate rânduri curiozitatea celor prezenţi.

Directorul adjunct al centrului – comisarul şef de poliţie Pardoseanu Sorinel, împreună cu specialiştii centrului pe linie de integrare şi asistenţă socială, au prezentat elevilor unele aspecte legislative privind procedura de azil, cu accente pe drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil şi ale beneficiarilor unei forme de protecţie în România. Totodată, cei prezenţi au vizionat filme tematice din domeniul azilului şi integrării cetăţenilor străini, care au avut un impact emoţionant în rândul participanţilor.

La finalul primei părţi, elevii Colegiului „Andronic Motrescu” au oferit în dar fiecărui refugiat pachete cu alimente şi îmbrăcăminte, care vor fi benefice  acestora, în semn de preţuire şi admiraţie pentru curajul de care dau dovadă.

În cea de-a doua secţiune  a  activităţii, elevii s-au deplasat la sediul centrului, unde gazdă a fost directorul centrului  – comisar şef Redinciuc Ioan, care a oferit elevilor explicaţiile solicitate privind condiţiile de cazare, de petrecere a timpului liber, cu accent pe prezentarea mijloacelor informatice referitoare la procesarea cererilor de azil ale solicitanţilor.

În cadrul acestui eveniment, elevii prezenţi şi cadrele didactice care i-au însoţit au avut prilejul de a asista la o primă lecţie de  toleranţă şi de întrajutorare a semenilor aflaţi în nevoie de protecţie internaţională, cei în cauză exprimându-şi totodată dorinţa permanentizării unor astfel de schimburi interculturale.

imigrari radauti

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Inspectoratul General pentru Imigrări a fost înfiinţat în baza legii nr. 118/2012 privind aprobarea OUG nr.18/2012 pentru modificarea OUG nr.30/2007 referitoare la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, prin reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări.

 Conform HG nr.639/20.06.2007 cu modificările şi completările ulterioare, IGI este o structură specializată, organizată în subordinea MAI, făcând parte din Departamentul de Ordine şi Siguranţă Publică, care exercită politicile României în domeniul migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări este formată din un inspector general, şi doi inspectori generali adjuncţi. La nivel central, instituţia este structurată pe patru direcţii: Direcţia Migraţie, Direcţia Azil şi Integrare, Direcţia Resurse şi Cooperare Internaţională şi Direcţia Logistică. Direcţia Migraţie şi Direcţia Azil şi Integrare gestionează probleme de natură operativă în principalele domenii de acţiune: migraţia şi azilul.

Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi a fost înfiinţat în 15.12.2005. Acesta are competenţe în procesarea cererilor de azil depuse de străini la autorităţile din judeţele: Iaşi, Neamţ, Botoşani şi Suceava.

Misiunea Centrului Regional Rădăuţi este aceea de a exercita atribuţiile, ce îi sunt date în competenţă prin legislaţia in vigoare, cu privire la primirea şi cazarea solicitanţilor de azil, care nu dispun de mijloace materiale pentru întreţinere pe durata procedurii de azil sau pentru motive justificate de interes public, în limita locurilor disponibile, şi a celor care au primit o formă de protecţie în România. Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi are o capacitate de cazare de 100 de locuri.

Centrul Regional de Cazare şi Proceduri

pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi

 

loading...