Planul de management al ariei naturale protejate „Fanetele seculare Frumoasa”, in atentia CL al comunei Moara

fanete seculare frumoasa

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava şi Asociaţia „Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina“ au organizat în data de 23 aprilie 2013, la sediul Primăriei Moara, o activitate de informare publică privind Planul de management al Ariei naturale protejate „Fâneţele seculare Frumoasa”, sit Natura 2000, aflat pe teritoriul comunei Moara. Acţiunea a fost programată la debutul şedinţei lunare a Consiliului local Moara, astfel încât funcţionarii din primărie, consilierii locali şi cetăţenii să fie informaţi şi consultaţi referitor la efectele implementării planului de management pentru aria naturală protejată.

Acţiunea de informare a fost realizată în cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”, proiect finanţat prin Programul POS Mediu.

„Cunoscându-se reticenţa populaţiei faţă de restricţiile pe care le presupune faptul că au în proprietate sau folosinţă terenuri în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate sit natura 2000, eficienţa implementării Planului de management necesită un dialog cu cetăţenii, precum şi cu autorităţile publice care au atribuţii administrative în zona pe care o administrează”, declară Beatrice Ştefănescu, managerul proiectului.

Potrivit acesteia, s-a discutat despre obligativitatea includerii acestuia în Planul de Urbanism General al comunei Moara, despre necesitatea cunoaşterii de către cetăţeni a Regulamentului ariei naturale protejate, s-au propus soluţii pentru monitorizarea ariei naturale protejate.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava este custode al ariei naturale protejate.