Pas important in implementarea proiectului “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTa”

COMUNICAT de PRESĂ

Avem plăcerea de a anunţa pe această cale că luna aprilie 2013 corespunde uneia dintre cele mai importante realizări în cadrul activităţilor întreprinse pe începutul de an de echipa de implementare a proiectului ”ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ”. Astfel, în această lună a fost a fost lansat CATALOGUL SERVICIILOR ŞI EVENIMENTELOR OFERITE COMPANIILOR BENEFICIARE ÎN 2013.

Acest catalog conţine o sinteză a rezultatelor deja atinse la intrarea în ultimul an de implementare, dar cea mai importantă secţiune se referă la activităţile care vor fi derulate în cadrul proiectului în perioada următoare, activităţi care vizează direct cele 75 de companii selectate în ”ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ”.

Structurate calendaristic în catalog, activităţile vizează următoarele direcţii:

Februarie – Aprilie 2013
 Analiza informaţiilor despre fiecare companie în parte (rapoarte de diagnoză organizațională, input-uri primite de la managerii din fiecare companie, participanţi la cursuri)
 Dezvoltarea de instrumente de management, în funcţie de informaţiile strânse despre companiile beneficiare
Mai 2013
 Organizarea evenimentelor de schimb de experiență la nivelul Regiunilor Nord-Est si Centru
Mai – Iunie 2013
 Dezvoltarea de instrumente de management, în funcție de informațiile strânse despre companiile beneficiare

Avem convingerea că acest catalog va fi de reală utilitate companiilor beneficiare, cărora le mulţumim pentru implicarea de până acum, invitându-le să ne fie alături în continuare. În viitorul imediat ne aşteaptă numai lucruri de câştigat împreună!

Prin proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ”, Schultz Consulting și partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov și-au propus dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare administrării eficiente a afacerilor pentru echipele de management a IMM-urilor din regiunile Bucureşti – Ilfov, Nord-Est şi Centru.

Proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat de Schultz Consulting în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate de care vor beneficia companiile selectate pot fi găsite pe site-ul beneficiarului: www.schultz.ro sau pe site-urile partenerilor: www.ccisv.ro (regiunea Nord-Est) și www.srafbv.ro (regiunea Centru).

Pentru informaţii suplimentare: Lucian GHEORGHIU, Coordonator Regional Nord-Est
E-mail: antreprenor@ccisv.ro