Open Space despre Educatia NonFormala, in cadrul proiectului “Educatia Altfel 2”

Asociaţia INTERCULT Bucovina şi Asociaţia pentru Dezvoltare Activă (ADA) a iniţiat marţi, 23 aprilie 2013, ora 17.30, la Talcioc Cultural,o dezbatere publică de tip OPEN SPACE în cadrul proiectului Educaţia Altfel 2, derulat la nivel naţional de organizaţii de tineret din 9 judeţe, inclusiv Suceava.

Prima activitate publică din cadrul proiectului, Open Space, a implicat o dezbatere publică pe strategia privind educaţia nonformală cu tineri, profesori, lucrători de tineret din cadrul ONG-urilor sucevene, specialişti în educaţie nonformală şi responsabili pentru politicile de tineret. Open Space-ul şi-a propus să identifice modalităţi inovatoare de promovare a acestei strategii şi implicit a educaţiei nonformale şi voluntariatului.

Proiectul Educaţia Altfel 2 vizează intensificarea dialogului dintre educaţia formală şi educaţia nonformală şi dezvoltarea unui parteneriat şcoală-ONG.

Astfel, la nivel local, va fi format un grup de 12 de persoane care să ofere suport profesorilor şi ONG-urilor din comunitate în realizarea metodelor de educaţie nonformală.

Proiectul Educaţia Altfel 2 îşi are originea în proiectul Educaţia Altfel, implementat în perioada august 2011 – mai 2012 de către Asociaţia Integred din Bacău, împreună cu alţi 10 parteneri din ţară, fiind continuarea acestui proiect de succes.

Activitatea s-a desfăşurat sub semnul diverstităţii, iar cei 42 de participanţi au fost dispuşi să abordeze tematica Educaţiei nonformale din câteva puncte de vedere, cel al elevilor, beneficiari ai acestui tip de formare, al profesorilor, cei care oferă educaţie non formală, şi cel al ONG-urilor, cei care o susţin şi o promovează prin proiecte. Cele trei grupuri de dezbatere formate au ajuns la concluzia că pentru a susţine Educaţia nonformală este nevoie de colaboarea din cele trei grupuri ţintă şi că în România într-adevăr este necesară. S-a pus problema reticenţei unor profesori sau neimplicarea elevilor din comoditate, a sistemului care permite foarte rar astfel de activităţi, fiind amintită „Şcoala Altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun”.

Grupul de acţiune doreşte să formeze, în săptămânile următoare un laborator de Educaţie nonformală, care să vină în sprijinul profesorilor, dar şi al elevilor tocmai pentru a-i învăţa ce semnificaţie are aceasta şi care sunt beneficiile practice.

Alexandra Anamaria Norocel

Palatul Copiilor Suceava