ANUNT PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea unor:
LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2013, în volum de 4,1 mii mc, din fondul forestier de stat si administrat, in data de 24 mai 2013, orele 1330, de la ocoalele silvice Crucea(un volum de 1051 mc), Iacobeni (un volum de 474 mc), Putna (un volum de 147mc), Brodina (un volum de 514 mc) si Rasca (un volum de 1955 mc).
Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 20 mai 2013, intre orele 900-1600 .
ATENTIE: Produsele accidentale si de igiena se vor contracta in termen de maxim doua zile de la adjudecare, iar esalonarea si exploatarea acestora se va face in maxim 30 de zile.

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9301 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 1103 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 236 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 35 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 9 mc
– Lemn rotund pentru constructii – 11 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 113 mc
– Lemn foc – 1210 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 12018 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
-Cherestea rasinoase – 1,520 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 1,660 mc
– Lemn foc – 6,050 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 9,230 mc

Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat şi se va desfăşura în ziua de 24 mai 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 1030 .
La licitaţie următoarele ocoalele silvice oferă masă lemnoasă: Broșteni, Dorna Candrenilor, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Malini, Râşca, Falticeni și Pătrăuți.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 20 aprilie 2013 între orele 900-1600 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Persoanele juridice admise pentru licitație vor constitui garanția de contractare astfel:
– în ziua preselecției prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației;
– ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depunerea ofertelor;
– numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.

Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 24 mai 2013, ora 900. Între orele 900 și 1030 se vor introduce în programul informatic numărul de înregistrare a ofertei și garanțiile.

La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/52164.

ERATA

Pentru licitația organizată de Direcția Silvică Suceava în data de 24 mai 2013, comunicată prin anunțul publicat în data de 14.05.2013, preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 20 mai 2013între orele 900-1600 .

.