Emotii mari in prima zi de BAC pentru elevii suceveni

bac oralPrima probă a examenului de Bacalaureat 2013 (proba A), cea de evaluarea a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, le-a dat mari emoţii elevilor suceveni, parte dintre aceştia susţinând totuşi că subiectele au fost accesibile şi de bun simţ pentru orice vorbitor de limba română.

Subiectele, elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) au fost alcătuite din texte literare şi non-literare, funcţionale şi non-funcţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat, subiectele având un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

După modelul deja consacrat, fiecare elev a trebuit să parcurgă un text la prima vedere şi să răspundă unor cerinţe legate de scopul comunicării, stilul textului, elementele de conţinut importante. Al doilea subiect a urmărit modul de a se exprima şi creativitatea candidatului.

„Deşi emoţiile au fost mari, sincer mă aşteptam la niste subiecte mai grele. Personal mi-a picat un articol care făcea referire la performanţa lui Gh. Zamfir. A trebuit să demonstrez că ştiu foarte bine stilurile funcţionale ale limbii române, dar şi funcţiile comunicării. Au fost chestiuni simple, de bun simţ, pe care orice elev, vorbitor al limbii române, ar trebui să fie capabil să le identifice”, a declarat pentru NewsBucovina.ro, Elena Gâscă, absolventă a Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava.

Precizăm că intrarea candidaţilor în sala de examen s-a făcut în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Elevilor le-a fost interzis accesul, în sala de examen, cu orice tip de lucrări – manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care i-ar fi putut ajuta la rezolvarea subiectelor. De asemenea a fost interzisă intrarea la examen cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, nu a fost exprimat prin note sau prin calificativul Admis/Respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional, disponibilă pe http://www.subiecte2013.edu.ro/.

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, s-a stabilit de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Precizăm că suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă trebuie să conţină descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, ale candidatului, completându-se în conformitate cu nivelul acordat acestuia.

Calendar BACALAUREAT 2013 – Sesiunea iunie-iulie:

• 10 – 12 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice – limba română;

• 12 – 14 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice –  limba maternă;

• 17 – 21 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor digitale;

• 25 – 28 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice – limbi străine;

• 1 iulie 2013 – Limba şi literatura română – proba scrisă;

• 2 iulie 2013 – Limba şi literatura maternă  proba scrisă;

• 3 iulie 2013 – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă;

• 5 iulie 2013 – Proba la alegere a profilului şi specializări- proba scrisă;

• 8 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor;

• 12 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor finale.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de BACALAUREAT 2013.