ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează, în data de 8.07.2013, ora 10, la sediul său, CONCURS (etapa a II-a) pentru ocuparea următoarelor posturi:

–  1 post inginer silvic O.S. Fălticeni

–  1 post şef atelier crescătorie vânat pe durată determinată O.S. Marginea;

–  1 post pădurar O.S. Pojorâta

–  1 post pădurar pe durată determinată O.S. Dolhasca

 

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic:

–  studii superioare tehnice de specialitate;

–  gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

Condiţii de participare pentru postul de şef atelier crescătorie vânat:

–  studii medii tehnice de specialitate şi gradul profesional minim: tehnician silvic grad.I.

sau

–  studii medii şi 5 ani vechime minimă în specialitate.

Condiţii de participare pentru posturile de pădurar:

–  absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

–  grad profesional minim: pădurar debutant.

Concursul se va desfăşura potrivit Me­todologiei prevăzute în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.405/2011 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 4.07.2013, ora 16.30, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;

b.curriculum vitae (model european);

c. diploma ce atestă studiile prevăzute la

condiţiile de participare (copie legalizată);

d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeve­rinţă care să ateste vechimea în muncă;

e. certificat de cazier judiciar;

f. buletin (carte) de identitate (copie);

g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;

h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.