ANUNT PUBLIC

Direcția Silvică Suceava, titular al studiilor adiționale (addendum) la amenajamentele ocoalelor silvice Adâncata, Dolhasca, Fălticeni și Pătrăuți anunță publicul interesat asupra inițierii procedurii de emitere a avizului de mediu pentru studiile adiționale (addendum).

Documentația aferentă planurilor studii adiționale (addendum) la amenajamentele ocoalelor silvice Adâncata, Dolhasca, Fălticeni și Pătrăuți poate fi consultată zilnic la sediul Direcției Silvice Suceava, adresa B-dul 1 Mai nr. 6, municipiul Suceava,  județul Suceava,  de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14.

Observațiile și sugestiile publicului se transmit în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava str. Bistriței nr. 1A.