Vezi aici cate locuri sunt disponibile la Admiterea din toamna, la USV!

UniversitateaPentru cea de-a doua sesiune de admitere, care se va desfășura în perioada 5-12 septembrie 2013, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava oferă absolvenților de liceu 108 locuri bugetate și 963 locuri cu taxă pentru programele de licență IF, iar la programele ID, 269 de locuri.  De asemenea, sunt disponibile 13 locuri pentru candidați din Republica Moldova cu bacalaureat în România, 5 locuri pentru rromi și 123 pentru români de pretutindeni, informează într-un comunicat de presă, Adina Colemeischi, purtător de cuvânt în cadrul instituției de învățământ superior.

Potrivit sursei citate, după prima sesiune de admitere, la USV s-au înmatriculat 1.458 de studenți la cele 47 de programe de licență IF (învățământ cu frecvență), 296 la programele de licență ID (învățământ la distanță) și 376 la masterat. Rezultatele admiterii din sesiunea iulie 2013 sunt făcute publice pe website-ul universităţii  http://www.usv.ro/admitere/.

În tabelul de mai jos este prezentată situaţia locurilor la programele de licență IF și ID disponibile pentru sesiunea de admitere din toamnă, pe facultăţi, domenii şi specializări, prin raportare la capacitatea maxima de şcolarizare aferentă fiecărui program de studii.

Situaţia locurilor disponibile pentru programele de licenţă
Sesiunea de admitere 5  – 12 septembrie 2013

 

Nr.
crt.

Domeniul de ierarhizare

Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)

Capacitatea de școlarizare (Numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi)

Numar locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere din toamna 2013

BUGET

TAXĂ

0

1

2

5

1

Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivă

50

0

0

2

Kinetoterapie şi motricitate specială

50

0

1

3

MedicinăNutriție și dietetică

30

0

0

4

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

30

0

0

5

Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare

130

0

50

6

Controlul şi expertiza produselor alimentare

140

0

50

7

Protecția consumatorului și a mediului

75

0

34

8

Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informațieiCalculatoare

125

0

16

9

Automatică şi informatică aplicată

50

1

17

10

Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată

50

6

19

11

Inginerie electrică și energeticăEnergetică industrială

50

10

18

12

Sisteme electrice

50

0

18

13

Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

50

7

20

14

Mecatronică şi roboticăMecatronică

30

18

1

15

Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanic

38

14

6

16

Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşini

120

9

12

17

Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industriale

26

17

0

18

Știinţe ale mediuluiGeografia mediului

50

3

30

19

GeografieGeografie

ID – 60

0

54

20

Geografia turismului

IF – 100

0

40

ID – 50

0

36

21

IstorieIstorie

50

6

23

22

FilosofieFilosofie

20

0

11

23

Științe politiceRelaţii internaţionale şi studii europene

75

0

18

24

Ştiinţe politice

50

7

20

25

Asistenţă socialăAsistenţă socială

50

0

27

26

FilologieLimba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)

ZI – 50

2

20

ID – 50

0

28

27

Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă

50

1

19

28

Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză

45

0

15

29

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană

25

30

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română

80

0

18

31

Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română

25

3

11

32

Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană

30

3

8

33

Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publice

50

0

19

34

Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestierăSilvicultură

ZI – 75

0

0

ID – 80

0

6

35

Științe ale mediuluiEcologie şi protecţia mediului

50

0

29

36

Ştiinţe administrativeAdministraţie publică

ZI – 100

0

66

ID – 75

0

33

37

Asistenţă managerială şi secretariat

ZI – 50

0

29

ID – 60

0

44

38

FinanțeFinanţe şi bănci

75

0

32

39

ManagementManagement

100

0

59

40

Relații economice internaționaleAfaceri internaţionale

50

0

17

41

Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economică

50

0

31

42

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

ZI – 100

0

33

ID – 75

0

30

43

Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilor

ZI – 100

0

43

ID – 60

0

31

44

Administrarea afacerilor

ZI – 80

0

49

ID – 60

0

7

45

DreptDrept

75

0

0

46

EconomieEconomie generală şi comunicare economică

50

1

34

47

Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar

100

0

0

Total USV

  

3469

108

1232