LICITAŢIE PENTRU VÂNZAREA DE PLANTE MEDICINALE

DIRECŢIA  SILVICĂ  SUCEAVA cu sediul in Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 6, cod fiscal RO 1590120, organizează licitatie deschisa pentru incheierea contractelor de vanzare plante medicinale.  Pretul de pornire a licitatiei  şi cantitaţile sunt prevăzute in caietul de sarcini pentru fiecare specie, respectiv:

 

– urzica vie – iarba – 5000 kg

– cetina molid -3000 kg;

– fructe de castan porcesc – 3000 kg

– fructe de maces- 5000 kg

 

Licitatia va avea loc la data de 30.08.2013 ora 12, la sediul Directiei Silvice Suceava. Depunerea ofertelor se va face în plic inchis si sigilat pina la ora 1130.

Alte relatii privind licitatia si conditiile de desfasurare a ei pot fi obtinute la telefon nr. 0230 217.685  int. 288 (Ing. Luminita Domsa).

Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul Directiei Silvice Suceava pana la data de 30.08.2013 ora 1100  documentele prevazute de caietul de sarcini, respectiv:

– cerere de participare;

–  statutul societăţii sau actul constitutiv;

–  certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu privire la structura acţionariatului – emis în luna august 2013 – copie certificată de operatorul economic cu menţiunea „Conform cu originalul”;

–  certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – copie;

 

–  precum si dovada achitarii contravalorii  caietului de sarcini ( 20 lei ) si taxa de participare la licitatie (60 lei), inclusiv TVA.