ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în  Suceava, Bd. 1 Mai, Nr 6, număr de înmatriculare ORC J33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, având  ca obiect principal de activitate silvicultură și exploatare forestieră, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  23 active de pe raza Ocoalelor Silvice Gura Humorului, Broșteni, Adâncata, Fălticeni, Vatra Dornei, Carlibaba şi Dorna Candrenilor. Denumirea clădirilor este :

Nr.

Crt.

Denumirea activului

(constructiei)

Ocolul silvic pe raza căruia sunt amplasate construcţiile

Pret pornire a licitatie

(lei )

Garantia de participare

(lei)

Treapta de licitatie 5% din valoare de pornire

(lei)

Taxa de participare la licitatie                     (lei)

1

Canton Dulcea și anexe

Gura Humorului

23400

1170

1170

100

2

Brigada silvică Drăgoiasa și anexe

Broşteni

29000

1450

1450

100

3

Canton silvic Drăgoiasa și anexe

Broşteni

25000

1250

1250

100

4

Punct achiziție Drăgoiasa

Broşteni

2500

125

125

100

5

Canton silvic Buciniș și Anexe

Broşteni

29000

1450

1450

100

6

Canton silvic Căsoi și anexă

Fălticeni

30000

1500

1500

100

7

Canton silvic Hîrtop și anexă

Fălticeni

28000

1400

1400

100

8

Canton silvic Mănăstioara și anexe

Fălticeni

55000

2750

2750

100

9

Magazie Plopi și împrejmuiri

Fălticeni

9000

450

450

100

10

Canton silvic Păiseni și anexe

Fălticeni

72500

3625

3625

100

11

Canton silvic Zvoristea

Adâncata

40700

2035

2035

150

12

Casa de locuit Rotunda-Rusaia

Carlibaba

8500

425

425

150

13

Bordei panda Darmoxa

Carlibaba

112750

5638

5638

150

14

Coliba de vanatoare Darmoxa

Carlibaba

500

25

25

150

15

Canton silvic Punti

Carlibaba

18550

928

928

150

16

Canton Silvic Codreava

Carlibaba

7350

358

358

150

17

Grajd Rotunda

Carlibaba

2800

140

140

150

18

Canton silvic Lala

Carlibaba

11250

563

563

150

19

Canton silvic Prinosu

Carlibaba

20300

1015

1015

150

20

Canton silvic Sesuri

Carlibaba

172150

8608

8608

150

21

Magazie canton Sarisor

Vatra Dornei

1800

90

90

150

22

Brigada Tesna

Dorna Candrenilor

23000

1150

1150

150

23

Canton Silvic Gradinita

Dorna Candrenilor

15500

775

775

150

 

Valorile de mai sus sunt fara TVA.

 

Terenurile pe care sunt amplasate construcțiile (activele) din listă nu fac obiectul vânzării. Terenul pe care este amplasat Cantonul Dulcea și anexele face obiectul concesiunii pentru care se va plati o redeventă anuală, conform legislatiei in vigoare, prezente si viitoare.

Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, valoarea garanţiei pentru fiecare activ, condițiile si documentele de calificare, se poate obţine contracost (50lei) de la sediul direcţiei începând cu data de 09.09.2013.

Taxa de participare este de 100 lei.

Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava în data de  25.09.2013 după cum urmează:

– la ora 10.00 va începe licitaţia la care pot participa doar întreprinderile mici şi mijlocii;

– la ora 12.00 va începe licitaţia pentru activele neadjudecate la sesiunea anterioară, la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.   

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la secretariatul Directiei Silvice Suceava, pana in data de  24.09.2013 la orele 16.00, documentele prevazute de legislatia in vigoare si valabile la data licitatiei, respectiv:

-cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza,

– documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului,

-împuternicirea acordata reprezentantului ofertantului (daca e cazul),

-dovada achitarii garantiei si a taxei de participare,

pentru licitația de la ora 10 (etapa I) solicitantul trebuie să dovedească că este IMM.

Modul de desfășurare a ședinței de licitație este precizat în caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Suceava sau telefon 0230/217685.

 

 

DIRECTOR,

Ing.   Sorin CIOBANU