ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unor:
LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru masa lemnoasă pe picior , posibilitatea anului 2013, în volum de 24,6 mii mc, din fondul forestier de stat si administrat, in data de 10 septembrie 2013, orele 13.30, de la ocoalele silvice: Broșteni, Crucea, D.Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Pojorita, Vama, Moldovița, Solca, Marginea, Falcău, Râșca, Fălticeni și Dolhasca.
Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.
Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 05 septembrie 2013, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.
Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.
Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.
ATENTIE: Produsele accidentale si de igiena se vor contracta in termen de maxim doua zile de la adjudecare, iar esalonarea si exploatarea acestora se va face in maxim 30 de zile

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 12.763,24 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 1.504 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 58 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 22 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 290,56 mc
– Lemn foc – 1.726 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 16.363,8 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
-Cherestea rasinoase – 3,847 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 72,460 mc
– Lemn foc – 9,100 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 85,407 mc
Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat şi se va desfăşura în ziua de 10 septembrie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 10.30 .
La licitaţie următoarele ocoalele silvice oferă masă lemnoasă: Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cirlibaba, Pojorita, Vama, Moldovița, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Mălini, Râşca și Patrauti.
Preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 05 septembrie 2013 între orele 900-1600 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
Persoanele juridice admise pentru licitație vor constitui garanția de contractare astfel:
în ziua preselecției prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației;
– ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depunerea ofertelor;
– numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 10 septembrie 2013, ora 900. Între orele 900 și 1030 se vor introduce în programul informatic numărul de înregistrare a ofertei și garanțiile.

Conditii generale:


Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.