A fost adoptat cadrul pentru gestionarea instrumentelor structurale


Intră acum și în grupul de

Instrumentele structurale denumesc Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune luate in ansamblu.

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fondul de Coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitii in domeniul infrastructurii de transport si mediu.

Fondurile Structurale sunt urmatoarele:

· Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii;
· Fondul Social European – este destinat politicii sociale a Uniunii Europene care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane;
· Fondul European pentru Orientare si garantare in Agricultura – sectiunea „Orientare” – destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltarea rurala;
· Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola – destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare.

Implementarea Fondurilor Structurale se face pe baza Cadrului de Sprijin Comunitar care reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.

Cadrul de Sprijin Comunitar contine contributia din Fondurile Structurale si celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritatilor si masurilor continute in Planul National de Dezvoltare.

Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul Programelor Operationale. Acestea din urma sunt documente aprobate de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati sectoriale si/sau regionale din Planul National de Dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin Cadrul de Sprijin Comunitar.

Coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmarirea eficacitatii si implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare in materie este asigurata de Comitetul de Monitorizare.

Hotararea prevede constituirea unui Comitet de monitorizare pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si a cate unui Comitet de Monitorizare pentru fiecare Program Operational, precum si pentru Fondul de Coeziune.

Gestionarea asistentei financiare din Instrumentele Structurale se asigura de un organism public denumit Autoritatea de Management. Se constituie o Autoritate de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si cate o Autoritate de Management pentru fiecare Program Operational si Fondul de Coeziune, precum si Autoritati de Management pentru initiativa comunitara INTERREG.

Astfel,

· Ministerul Finantelor Publice este Autoritate de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, avand responsabilitatea coordonarii implementarii asistentei comunitare prin Fondurile Structurale; este Autoritate de Management si pentru Fondul de Coeziune.

De asemenea,

· Ministerul Integrarii Europene este Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional si pentru initiativa comunitara INTERREG;
· Ministerul Economiei si Comertului este Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice;
· Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este Autoritate de Management pentru Programului Operational Sectorial pentru infrastructura de transport si energie;
· Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este Autoritate de Management pentru Programului Operational Sectorial pentru infrastructura de mediu;
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este Autoritate de Management pentru Programului Operational Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;
· Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este Autoritate de Management pentru Programului Operational Sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit;

Actul normativ stabileste atributiile Autoritatilor de Management si Autoritatilor de Plata. Ministerul Finantelor Publice a fost desemnat ca Autoritate de Plata pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si pentru Fondul de Coeziune. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. a fost desemnat Autoritate de Plata pentru Fondul European de Orientare si garantare in Agricultura – sectiunea „Orientare” si Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola.

Ca organisme intermediare pentru proiectele de infrastructura din domeniile transporturilor si mediului, finantate prin Fondul de Coeziune au fost desemnate cele doua ministere care gestioneaza aceste domenii.

Actul normativ abroga HG nr.1555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.


Intră acum și în grupul de