A fost adoptat cadrul pentru gestionarea instrumentelor structurale

Instrumentele structurale denumesc Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune luate in ansamblu.

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fondul de Coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitii in domeniul infrastructurii de transport si mediu.

Fondurile Structurale sunt urmatoarele:

· Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii;
· Fondul Social European – este destinat politicii sociale a Uniunii Europene care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane;
· Fondul European pentru Orientare si garantare in Agricultura – sectiunea “Orientare” – destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltarea rurala;
· Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola – destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina m