Guvernul a aprobat un proiect de Lege privind bursele private


Intră acum și în grupul de

Bursa se acorda prin intermediul unui contract, care stabileste modul in care beneficiarul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de studiu, precum si celelalte conditii in care se ofera bursa.

Beneficiarul bursei are obligatia de a prezenta contractul, in vederea avizarii, la institutia/ unitatea de invatamant in care studiaza.

Bursa privata poate fi acordata pe intreaga durata a studiilor sau pe o perioada mai scurta de timp, stabilita prin contract. Cuantumul lunar al acesteia trebuie sa acopere cel putin masa, cazarea si cheltuielile de intretinere, fara a se situa sub salariul minim pe economie.

Sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal, in conditiile legii. Astfel, persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care acorda burse elevilor, studentilor, doctoranzilor sau altor persoane care urmeaza, in tara sau in strainatate, un program de pregatire postuniversitara in institutii de invatamant superior acreditate, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, acordate pentru burse, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt in limita a 3? din cifra de afaceri;
2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profitul datorat.

De asemenea, persoanele fizice care desfasoara activitati independente pot acorda burse private in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform art.49, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual, pentru acordarea de burse private , in conditiile prevederilor legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art.90, alin.(2).

Bursele private nu pot fi acordate in conditiile acestui act normativ de catre rude, afini, pana la gradul al patrulea, inclusiv.

Contractul prin care se acorda bursa poate contine clauze prin care sa se stabileasca obligatia beneficiarului, de a lucra, dupa finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumita perioada de timp, pentru persoana juridica sau fizica care acorda bursa. In schimb, pe perioada acordarii bursei se interzice ca beneficiarul sa lucreze pentru cel ce acorda bursa sau pentru o alta persoana juridica sau fizica desemnata de acesta.

De asemenea, actul normativ prevede ca bursele private nu se impoziteaza, iar facilitatile fiscale se reactualizeaza in concordanta cu introducerea unor prevederi mai favorabile prin modificarea Legii 571/2003.

Cheltuielile privind bursele acordate in conditiile prezentei legi insumate cu cele efectuate pentru alte sponsorizari potrivit Legii sponsorizarii nr.32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor incadra in limita prevazuta la art.31 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Sumele reprezentand bursele acordate de catre persoanele fizice in conditiile prezentei legi, cumulate cu cele efectuate pentru alte sponsorizari potrivit legii sponsorizarii nr.32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor incadra in limita de 5% si respectiv 1% prevazute in legea 571/2003 privind Codul Fiscal, la art.49 alin.(6) si art. 90 alin. (2).

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si cercetarii vor emite instructiuni pentru aplicarea acesteia.


Intră acum și în grupul de