Guvernul a infiintat Consiliul de Export

Scopul acestui organism este armonizarea strategiile sectoriale, intersectoriale si regionale cu Strategia Nationala de Export, precum si stabilirea obiectivelor si prioritatilor in domeniul exportului.

Consiliul de Export are ca atributii principale:

a) Identificarea sursele de finantare publice si private pentru realizarea programelor si actiunilor prevazute de Strategia Nationala de Export;
b) Propunerea unor programe care sa asigure cresterea competivitatii ofertei de export;
c) Initierea de actiuni care conduc la cresterea si diversificarea exportului de marfuri si servicii cu valoare adaugata ridicata;
d) Analizarea problematicii curente a activitatii de comert exterior si formularea de propuneri pentru imbunatatirea acesteia;
e) Sprijinirea dezvoltarii activitatilor de promovare a serviciilor si asistentei de specialitate pentru exportatori;
f) Monitorizarea progreselor, rezultatelor si a impactului implementarii masurilor, instrumentelor si mecanismelor de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, cuprinse in Strategia Nationala de Export;
g) mediatizarea actiunilor, programelor si masurilor care vizeaza dezvoltarea exportului.

Conducerea Consiliului de Export este asigurata de doi co-presedinti, reprezentand sectorul public si sectorul privat, desemnati dintre membrii Consiliului. Secretariatul Consiliului de Export este asigurat de catre Directia Generala Promovare Export din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

Membrii Consiliului de Export sunt:

· din sectorul public: ministrul delegat pentru comert din Ministerul Economiei si Comertu