Proiect de lege privind infiintarea consortiilor universitare.

O universitate se poate asocia la un singur consortiu, pe baza aprobarii date de Senatul universitar. De asemenea, institutele de cercetare stiintifica pot deveni membre ale consortiilor universitare.

Cooperarea intre universitati sau intre universitati si institute de cercetare stiintifica in cadrul consortiilor poate merge pana la fuzionarea intr-o singura institutie, cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Institutiile de invatamant stabilesc, in baza autonomiei universitare si a statutului de functionare a institutelor de cercetare stiintifica, formele concrete de constituire a consortiilor. Actul constitutiv al consortiului universitar este reprezentat de contractul de parteneriat, care precizeaza ponderea fiecarui partener, ciclurile de studii oferite de fiecare partener si tipul specializarilor, precum si principalele domenii de cooperare.

In cazul unor investitii comune realizate in cadrul consortiului, contractele de investitii trebuie sa prevada contributia fiecarui partener la realizarea investitiei, marimea drepturilor de folosinta a investitiei de catre fiecare partener, impartirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru intretinerea si functionarea obiectivului de investitii, precum si din eventualele venituri care se obtin din utilizarea acestuia.

In urma asigurarii procedurilor legale de constituire si funct