Proiect de lege privind infiintarea consortiilor universitare.


Intră acum și în grupul de

O universitate se poate asocia la un singur consortiu, pe baza aprobarii date de Senatul universitar. De asemenea, institutele de cercetare stiintifica pot deveni membre ale consortiilor universitare.

Cooperarea intre universitati sau intre universitati si institute de cercetare stiintifica in cadrul consortiilor poate merge pana la fuzionarea intr-o singura institutie, cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Institutiile de invatamant stabilesc, in baza autonomiei universitare si a statutului de functionare a institutelor de cercetare stiintifica, formele concrete de constituire a consortiilor. Actul constitutiv al consortiului universitar este reprezentat de contractul de parteneriat, care precizeaza ponderea fiecarui partener, ciclurile de studii oferite de fiecare partener si tipul specializarilor, precum si principalele domenii de cooperare.

In cazul unor investitii comune realizate in cadrul consortiului, contractele de investitii trebuie sa prevada contributia fiecarui partener la realizarea investitiei, marimea drepturilor de folosinta a investitiei de catre fiecare partener, impartirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru intretinerea si functionarea obiectivului de investitii, precum si din eventualele venituri care se obtin din utilizarea acestuia.

In urma asigurarii procedurilor legale de constituire si functionare, consortiile universitare vor fi recunoscute ca persoane juridice prin Hotarare de Guvern.

Consortiile sunt conduse de un presedinte si de un consiliu de administratie, format din 5-13 reprezentanti ai universitatilor si institutelor de cercetare componente, precum si delegati ai sindicatelor reprezentative din institutiile participante.

Presedintele Consortiului este numit de Consiliul de Administratie al consortiului, pe baza unui concurs public de performanta manageriala. Dupa numire, Presedintele Consortiului incheie un contract de management cu Consiliul de administratie al consortiului pe o perioada de cinci ani. Acest contract se poate reinnoi cu acordul partilor.

La nivelul consortiului se constituie comisii mixte pe domenii de activitate (programe de studii, cercetare, tehnic-administrativ, probleme studentesti), formate din reprezentantii fiecarei universitati responsabili de domeniile respective, precum si din directorii stiintifici ai institutelor de cercetare. Activitatile comisiilor sunt coordonate de presedintele consortiului. Comisiile elaboreaza, periodic, propuneri de optimizare si de dezvoltare a functionarii consortiului in domeniile lor de competenta.

Consortiul universitar are urmatoarele obiective importante:

– asigura utilizarea eficienta si economisirea resurselor materiale, financiare si umane ale unitatilor componente;
– stabileste principiile de conlucrare si obiectivele strategice comune pentru toate institutiile din consortiu;
– promoveaza programe academice comune;
– ofera studentilor posibilitatea de a urma cursuri/specializari, pe baza acumularii si transferului de credite, in cadrul consortiului;
– elaboreaza o strategie integrata de admitere si un Ghid unic al studentului la nivelul consortiului, in care se mentioneaza toate cursurile si specializarile pe care le poate urma, pe baza acumularii si transferului de credite de studiu la oricare din universitatile din consortiu;
– faciliteaza mobilitatea cadrelor didactice in interiorul consortiului.

Ministerul Educatiei si Cercetarii sprijina infiintarea de consortii universitare, printr-o politica de finantare complementara stimulativa, respectand principiile autonomiei universitare. Dupa constituire, consortiile universitare elaboreaza planuri strategice si planuri operationale anuale integrate, in vederea finantarii de baza si complementare. Universitatile si institutele de cecetare membre ale consortiilor isi pastreaza intreaga autonomie in gestionarea resurselor de care dispun.


Intră acum și în grupul de