Documente necesare pentru investitii in turism


Intră acum și în grupul de

Documente necesare obtinerii licentei de turism sunt:

– cerere de eliberare a licentei,
– certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii: obiectul de activitate al societatii; structura actionariatului; datele de identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare si sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism,
– copie dupa brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism,
– copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism.

Pentru a obtine brevetul de turism, cei interesati au nevoie de urmatoarele documente:

– cerere de eliberare a brevetului,
– dovada privind detinerea permisului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini,
– curriculum vitae (prezentate detaliat pregatirea si experienta profesionala),
– declaratie atasata CV-ului: „Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism”,
– copie act identitate,
– copie acte care atesta pregatirea profesionala,
– copie documente de atestare a perioadei lucrate in turism,
– atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului si a directorului agentiei de turism delaliiste,
– atestat de limba romana pentru cetatenii straini,
– certificat cazier judiciar.

Cei care doresc sa devina ghizi si au nevoie de atestat de ghid de turism local au nevoie de urmatoarele documente:

– cerere,
– copie act identitate,
– copie certificat de calificare in profesia de ghid de turism,
– atestat de limba romana pentru cetatenii straini,
– certificat cazier judiciar.,
– certificat medical, doua fotogafii tip buletin.

In cazul ghizilor de turism de categoria „national” si „specializat”, documentatia va cuprinde, suplimentar, urmatoarele:

– acte justificative privind cunoasterea a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala,
– certificat de absolvire a cursului de specializare profesionala ca ghid de turism.

Documente necesare obtinerii certificatului de clasificare sunt:

– cerere de eliberare a certificatului de clasificare,
– certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului (agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele de constituire a societatii: certificatul de inmatriculare; actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate)
– certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului insotit de anexele privind avizele, acordurile si/sau autorizatiile legale (PSI, sanitara, sanitar-veterinara, de mediu, de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica care face obiectul clasificarii),
– schita privind amplasarea si adresa unitatii (anexa 4 la normele metodologice din Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/28.06.2002 publicate in Monitorul Oficial nr 583 bis/06.08.2002)
– schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie (anexa 5 la normele metodologice din Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/28.06.2002 publicate in Monitorul Oficial nr 583 bis/06.08.2002);
– fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare (anexele 6.1 si 6.2 la normele metodologice din Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/28.06.2002 publicate in Monitorul Oficial nr 583 bis/06.08.2002)
– avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de MTCT, in cazul constructiilor noi,
– copie brevet de turism pentru directorii de hotel, restaurant, motel, camping, (cu exceptia structurilor organizate in gospodariile populatiei) sat de vacanta, cabanier,
– copii acte de calificare a personalului de la receptie si unitatile de alimentatie.


Intră acum și în grupul de