Documente necesare pentru investitii in turism

Documente necesare obtinerii licentei de turism sunt:

– cerere de eliberare a licentei,
– certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii: obiectul de activitate al societatii; structura actionariatului; datele de identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare si sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism,
– copie dupa brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism,
– copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism.

Pentru a obtine brevetul de turism, cei interesati au nevoie de urmatoarele documente:

– cerere de eliberare a brevetului,
– dovada privind detinerea permisului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini,
– curriculum vitae (prezentate detaliat pregatirea si experienta profesionala),
– declaratie atasata CV-ului: “Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism”,
– copie act identitate,
– copie acte care atesta pregatirea profesionala,
– copie documente de atestare a perioadei lucrate in turism,
– atestat de limba straina de circulatie internationala, cu ex