Conferinta “Noi directii in cercetarea textelor si discursurilor. Analize si interpretari”, la USV

USV SimpozionContinuînd seria “Discurs critic și variație lingvistică”, în cadrul Jubileului USV, se desfășoară conferința internaţională “Noi direcții în cercetarea textelor și discursurilor. Analize și interpretări”, organizată în cadrul Școlii doctorale socio-umane, domeniul Filologie.

Potrivit prof. univ. dr. Ștefan Purici, conferința se adresează prioritar doctoranzilor, cei 35 de doctoranzi din universitatea suceveană şi din alte centre universitare (Iaşi, Cluj, Bucureşti), înscrişi în program, fiind invitați să supună dezbaterii rezultatele obţinute în cercetarea proprie, prin reunirea şi confruntarea opiniilor generate de diverse şcoli lingvistice şi literare (analiza discursului, lingvistică, istoria limbii, stilistică, teorie şi critică literară, metode de interpretare, traductologie etc.).

Temele conferinţei se  încadrează într-una din cele trei secţiuni: Noi evaluări ale textului literar; Analize discursive şi textuale; Abordări interdisciplinare ale discursurilor.

Limbile de comunicare: română, franceză, engleză, spaniolă, italiană, germană.