Protocol privind combaterea faptelor de coruptie activa si pasiva


Intră acum și în grupul de

Protocolul contine dispozitii referitoare la masurile care trebuie luate la nivel national privind combaterea faptelor de coruptie activa si pasiva a arbitrilor nationali, a arbitrilor straini, a juratilor nationali si a juratilor internationali.

Conform acestui Protocol, „termenul arbitru trebuie analizat prin referire la dreptul national al statului Parte la Protocol, dar, in orice caz trebuie sa includa o persoana care, avand in vedere un acord de arbitraj, este chemata sa ia o decizie care obliga din punct de vedere juridic cu privire la un litigiu care ii este prezentat chiar de catre partile acestui acord”.

Pentru faptele de coruptie activa ale arbitrilor nationali, fiecare Parte la Conventie adopta masurile legislative si alte masuri necesare pentru a incrimina, conform dreptului sau intern, savarsirea cu intentie a faptei de a propune, de a oferi sau de a da, direct sau indirect, orice folos necuvenit unui arbitru ce isi exercita functiile in conformitate cu reglementarile interne referitoare la arbitraj, pentru el sau pentru altcineva, pentru ca acesta sa indeplineasca sau sa se abtina de la indeplinirea unui act in exercitiul functiunilor sale.

Pentru faptele de coruptie pasiva ale arbitrilor nationali, fiecare Parte la Conventie adopta masurile legale si alte masuri necesare pentru a incrima, conform dreptului sau intern, fapta unui arbitru, ce isi exercita functiile in conformitate cu reglementarile de drept intern cu privire la arbitraj, savarsita cu intentie, de a solicita sau a primi, direct sau indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a indeplini ori de a se abtine sa indeplineasca un act in exercitarea functiilor sale.

Pentru faptele de coruptie ale arbitrilor straini, fiecare Parte adopta masurile legislative si alte masuri necesare de a incrimina, conform dreptului sau intern, faptele mentionate mai sus, daca acestea se refera la un arbitru care isi exercita functiile in conformitate cu dreptul national cu privire la arbitraj al oricarui alt Stat.

Grupul de stat impotriva coruptiei (GRECO) asigura urmarirea punerii in aplicare a acestui Protocol de catre Parti.

Dispozitiile Protocolului sunt compatibile cu normele din dreptul intern roman, asa cum sunt prevazute in Codul de procedura civila (Cartea a IV-a Despre arbitraj), Codul penal, Codul de procedura penala si OUG 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de