Posta Romana este furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale


Intră acum și în grupul de

In conformitate cu reglementarile europene in domeniu, CNPR i se atribuie astfel responsabilitatea de a asigura utilizatorilor romani accesul la un set de servicii de baza, in conditii de calitate si pret ce garanteaza tuturor consumatorilor posibilitatea de beneficia de acestea, indiferent de locatia geografica sau nivelul veniturilor.

Posta Romana are obligatia sa furnizeze urmatoarele servicii postale:
– colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta si a imprimatelor, interne si internationale, in greutate de pana la 2 kg;
– colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg;
– distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg, expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
– serviciul de trimitere recomandata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
– serviciul de trimitere cu valoare declarata, atat pentru trimiterile interne cat si cele internationale.

Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea acestor servicii trebuie sa fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri. Ele vor fi uniforme pe intreg teritoriul Romaniei iar modificarea lor va putea fi realizata doar cu aprobarea ANRC. De asemenea, Posta Romana va stabili, cu aprobarea ANRC, un contract cadru privind furnizarea acestor servicii, care va fi evaluat din punct de vedere tehnic si al nivelului de protectie pe care il ofera consumatorului, astfel incat sa poata asigura utilizatorilor, in mod efectiv, dreptul de acces la serviciul universal.

In virtutea statutului de furnizor de serviciu universal, CNPR are de asemenea obligatia sa isi aduca reteaua de distributie si colectare la anumiti parametri in ceea ce priveste acoperirea teritoriului Romaniei. Spre exemplu, CNPR va trebui sa amplaseze pana la 31 decembrie 2005, cel putin o cutie postala sau un alt punct de acces permanent si cel putin un punct de contact propriu in fiecare localitate (pana la nivel de sat) de pe teritoriul Romaniei. De asemenea Posta Romana are obligatia de a mari treptat numarul de cutii postale, astfel incat la 1 ianuarie 2007 sa aiba deja amplasata cel putin o cutie postala la 3.000 de locuitori in mediul rural, una la 5.000 de locuitori in cel urban si una la 10.000 de locuitori in municipiul Bucuresti. Conform studiului Oglinda Comunicatiilor, desfasurat de ANRC in perioada august-octombrie 2003, pe intreg teritoriul tarii erau amplasate un numar de 11733 cutii postale, cea mai buna acoperire, in functie de numarul de locuitori, fiind inregistrata in judetele Giurgiu (peste 1 cutie postala la o mie de locuitori), Harghita si Valcea (0,97 la o mie de locuitori).

Ca furnizor de serviciu universal, Posta Romana dobandeste in schimb, in concordanta cu prevederile celei mai recente directive europene care reglementeaza acest sector (Directiva 2002/39/EC), dreptul exclusiv de a presta servicii postale avand ca obiect trimiteri de corespondenta a caror greutate este mai mica de 100 g si al caror tarif este mai mic de 12.000 lei, constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta interne ori in distribuirea trimiterilor de corespondenta expediate din afara teritoriului Romaniei. In consecinta, pentru trimiterile sub 100 de grame, ceilalti furnizori de servicii postale vor trebui sa practice tarife egale sau mai mari de 12.000 lei. De asemenea CNPR are dreptul de a instala, intretine, inlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele proprietate publica, inclusiv pe caile de comunicatie si cel de a actiona in relatiile internationale in calitate de furnizor de serviciu universal si de a incheia acorduri operationale in aceasta calitate.


Intră acum și în grupul de