Noi conditii de introducere pe piata a benzinei si motorinei.


Intră acum și în grupul de

Directiva 2003/17/EC prevede, in principal, introducerea pe piata a benzinei si motorinei cu un continut maxim de sulf de 10 mg/kg, care va reduce emisiile de poluanti conventionali ale actualului parc de autovehicule, ducand la o imbunatatire a calitatii aerului.

Actul normativ adoptat contine etapizarea privind specificatiile tehnice ale benzinei si ale motorinei precum si monitorizarea respectarii cerintelor privind calitatea benzinei si motorinei pe baza metodelor analitice din standardele SR EN 228:2003 si respectiv SR EN 590:2002.

Prevederile hotararii stabilesc conditiile introducerii pe piata:

· a benzinei identificate cu continut de plumb de maximum 0,013 g pe litru conform pozitiilor tarifare 27101141 (cu cifra octanica sub 95), 27101145 (cu cifra octanica de minim 95, dar sub 98), 27101149 (cu cifra octanica de minim 98), si cu un continut de plumb peste 0,013 g pe litru identificate conform pozitiilor tarifare 27101151 (cu cifra octanica sub 98), 27101159 (cu cifra octanica de minimum 98);
· a motorinei identificate conform pozitiei tarifare 27101941 (cu un continut de sulf de maximum 0,05% in greutate) din Tariful vamal de import al Romaniei.

Actul normativ contine cinci anexe cu conditii si specificatii tehnice pentru acesti carburanti.

In Hotarare se prevede ca se admite introducerea pe piata, pana la data de 1 ianuarie 2005, a benzinei care corespunde cel putin urmatoarelor conditii tehnice si metode de incercare (anexa nr. 1):

A. Benzine cu plumb pentru autovehicule echipate cu motoare de aprindere prin scanteie:

· Continut de sulf – – limita maxima 0,08% m/m – metoda de incercare SR EN 24260:2002;
· Continut de hidrocarburi aromate – limita maxima 42% v/v – metoda de incercare SR 13474:2002;
· Continut de benzen – limita maxima 3 % v/v – – metoda de incercare SR EN 238:2002;

B. Benzine fara plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie:

· Continut de sulf – – limita maxima 150 mg/kg – metoda de incercare SR EN 24260:2002, SR ISO 8754:2002;
· Continut de hidrocarburi aromate – limita maxima 42% v/v – metoda de incercare SR 13474:2002;
· Continut de benzen – limita maxima 3 % v/v – – metoda de incercare SR EN 238:2002;

Acesti parametrii vor fi evidentiati obligatoriu in certificatele de conformitate, standardele de firma, precum si in buletinele de incercare pentru fiecare lot livrat de producatorul si/sau furnizorul produsului.

De la data de 1 ianuarie 2005, se admite introducerea pe piata numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 2 (cifra octanica „research” – limita 95, cifra octanica „motor”- 85, presiunea vaporilor „Reid” in perioada de vara – limita maxima 60 kPa etc).

De la data de 1 ianuarie 2007, se admite introducerea pe piata numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3.

De la data de 1 ianuarie 2009, se admite introducerea pe piata numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maxim 10 mg/kg.

Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu benzina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a benzinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexele 2 si 3.

Pana la data de 1 ianuarie 2007, se admite introducerea pe piata numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 4 (numar cetanic – limita minima 51, densitate la 150 C – limita maxima 845 kg/m3 ,continut de sulf – limita maxima 350 mg/kg etc).

De la data de 1 ianuarie 2007, se admite introducerea pe piata numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5 (numar cetanic – limita minima 51, continut de sulf- limita maxima 50 mg/kg etc).

De la data de 1 ianuarie 2009, se admite introducerea pe piata numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maxim 10 mg/kg.

Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu motorina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a benzinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa 5.

Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei se aproba prin ordin al ministrului Economiei si Comertului pana la data de 31 decembrie 2004.

Introducerea pe piata a benzinei si motorinei care indeplinesc cerintele prezentei hotarari nu poate fi interzisa, limitata sau restrictionata.

Nerespectarea prevederilor referitoare la specificatiile tehnice si certificarea acestor carburanti, prevazute in actul normativ, constituie contraventie care se sanctioneaza cu amenda de la 50 de milioane la 100 de milioane lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute se fac de catre personalul imputernicit de Ministerul Economiei si Comertului si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

La data intrarii in vigoare a acestei hotarari de Guvern se abroga HG nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si HG nr. 897/2003 pentru modificarea si completarea HG nr. 732/2001.


Intră acum și în grupul de