Proiect de Lege privind institutia prefectului


Intră acum și în grupul de

Proiectul urmareste deconcentrarea puterii la nivel teritorial propunand cresterea rolului prefectului.

In acest scop, se prevede ca prefectul, reprezinta pe primul ministru, pe fiecare membru al Executivului, precum si pe conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, functia sa avand caracter interministerial.

Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Sediul institutiei prefectului este in municipiul resedinta de judet, de regula in Palatul administrativ, proprietate publica a statului, judetului sau a municipiului, dupa caz. Pentru municipiul Bucuresti, respectiv judetul Ilfov, sediul institutiei prefectului este in municipiul Bucuresti.

In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul actioneaza pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare si dispune de masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competentele si atributiile ce ii revin potrivit legii.

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile legalitatii, impartialitatii, obiectivitatii, transparentei, eficientei, responsabilitatii si orientarii catre cetatean. Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercita in exclusivitate de catre prefect.

Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Institutia prefectului are buget propriu, care se elaboreaza si se executa in conditiile legii. Prefectul raspunde de executia bugetului prefecturii. Cheltuielile totale aferente bugetului institutiei prefectului reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. Prefectul are obligatia de a angaja si de a utiliza credite bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate. Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internationala pentru sustinerea reformei in administratia publica.

Prefectul si subprefectul fac parte din categoria inaltilor functionari publici. Proiectul prevede reglementari specifice pentru prefect si subprefect, astfel incat acesti inalti functionari publici sa devina profesionisti ai administratiei publice.

Poate ocupa functia de prefect, respectiv de subprefect persoana care:
– are varsta de cel putin 30 de ani pentru prefect, respectiv 27 de ani pentru subprefect;
– indeplineste conditiile specifice prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
– are studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani, pentru prefect, respectiv 3 ani, pentru subprefect;
– a absolvit programe de formare si perfectionare in administratia publica, organizate, dupa caz, de Institutul national de Administratie sau de alte institutii specializate, din tara sau strainatate, ori a dobandit titlul stiintific de doctor in stiinte juridice sau administrative.

In scopul perfectionarii pregatirii profesionale, membrii Corpului prefectilor, ai corpului subprefectilor, precum si cei care fac parte din corpul de rezerva al prefectilor, respectiv al subprefectilor sunt obligati sa efectueze, cel putin o data la trei ani, conform programarii aprobate de ministerul administratiei si internelor, stagii de perfectionare profesionala la Institutul National de Administratie ori la institutii de invatamant superior din tara sau strainatate.

Membrilor Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor le sunt aplicabile prevederile referitoare la incompatibilitati si conflictul de interese prevazute pentru functionarii publici. La data intrarii in corpul prefectilor, respectiv al subprefectilor contractul de munca al acestora la institutiile publice, regiile autonome, companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale se suspenda de drept.

Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sub sanctiunea eliberarii lor in functie.

Prefectul si subprefectul raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de