Suceava primeste la rectificare peste 22 de milioane de lei

Guvernul va aloca un plus de 270 milioane de lei autorităţilor locale,  prin rectificare bugetară, din care peste 22 de milioane de lei primeşte judeţul Suceava, banii urmând să fie utilizaţi în principal pentru plata salariilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Cei mai mulţi bani se alocă bugetului Bucureştiului care beneficiază de 33,3 milioane de lei. Sume cuprinse între 15 milioane lei şi 18 milioane lei sunt repartizate judeţelor Bacău (15,5 mil. lei),  Cluj (15,5 lei), Iaşi (17,4 mil. lei), Mureş (15,6 mil. lei), Suceava (15,9 mil. lei). Prin aceeaşi rectificare bugetară, judeţul Suceava mai primeşte un plus de 6,6 milioane lei „pentru achitarea obligaţiilor financiare restante aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului <Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava>”.

Legislaţia în vigoare prevede că finanţarea cheltuielilor cu salariile pentru unităţile de învăţământ se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază.

Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.

Respectând aceste criterii, alocările pe an ajung astfel la peste 900 milioane de lei pentru Bucureşti, la peste 300 milioane lei pentru Suceava ori Cluj.