Guvernul va emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare


Intră acum și în grupul de

In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2004 si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea d e-a doua sesiune ordinara a anului 2004, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

I. Economia si finantele publice
II. Agricultura
III. Administratie publica
IV. Sanatate
V. Munca si solidaritate sociala
VI. Aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei. Ordonantele adoptate de Guvern vor fi dezbatute cu prioritate.


Intră acum și în grupul de