Actele de violenta de pe stadioane vor fi sanctionate


Intră acum și în grupul de

Conform hotararii, toti participantii la competitiile sportive sunt obligati sa aiba un comportament civic, moral si responsabil, in spiritul legilor tarii si al normelor de convietuire sociala. Organizatorii competitiilor sportive si fortele de ordine angajate au obligatia sa asigure spectatorilor un nivel ridicat de protectie si de securitate.

Organele de politie si jandarmerie competente teritorial, asigura masurile de ordine publica pe traseele de deplasare catre stadioane, sali si alte locuri destinate desfasurarii competitiilor sportive si actioneaza si pentru desfasurarea normala a circulatiei pe drumurile publice.

Raspunderea pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor, in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor sportive – stadioane, sali de sport, patinoare, terenuri de sport si alte spatii destinate activitatilor sportive – revine organizatorilor. Ei vor incheia, in acest sens, contracte de prestari servicii, in conditiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administratiei si Internelor sau societati de paza si protectiei si vor lua toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea cailor de acces si mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice.

Actul stabileste si modul in care se restabileste ordinea publica si conditiile in care se poate face evacuarea spectatorilor din stadioane, sali de sport, patinoare, terenuri de sport, etc.

Organizatorii au mai multe obligatii, printre care:

· Sa declare manifestarile sportive nationale si internationale, la unitatea de jandarmi competenta teritorial, cu cel putin trei zile inainte de data desfasurarii;
· sa interzica accesul la competitiile sportive a persoanelor cunoscute cu manifestari turbulente ori care sunt sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene, persoanelor care au asupra lor bauturi alcoolice, faclii, artificii, petarde, sticle, materiale explozive, incendiare sau fumigene, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene sau paralizante, corpuri contondente, arme de orice fel, obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau la tulburarea desfasurarii normale a competitiei;
· sa asigure locurile de desfasurare cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul si sa interzica folosirea acestora pentru incitarea suporterilor la violente verbale si fizice;
· sa asigure inregistrarea video a competitiei, inclusiv a manifestarilor violente ale spectatorilor;
· sa interzica vanzarea bauturilor alcoolice in incita locurilor de desfasurare a competitiilor sportive;
· sa se asigure ca bauturile fara alcool se distribuie in pahare de hartie sau de material plastic;
· sa interzica, in locurile de desfasurare a competitiilor sportive afisarea inscriptiilor, emblemelor, pancardelor, banerelor, steagurilor sau altor materiale de publicitate vizuala care incita la denigrarea tarii, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminari de orice fel si violenta politica, precum si manifestarile obscene contrare bunelor moravuri;
· sa controleze strict distribuirea biletelor, in limita locurilor admise, asigurand vanzarea a cel mult 4 bilete pentru o persoana, urmarindu-se totodata separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate in sectoare diferite si directionarea accesului acestora.

De asemenea, organizatorii au obligatia sa solicite organelor abilitate interzicerea vanzarii si consumul de bauturi alcoolice in apropierea locurilor de desfasurare a competitiilor sportive.

Nerespectarea de catre organizatori a obligatiilor prevazute de actul normativ se sanctioneaza cu amenda de la 20 – 100 milioane lei si suspendarea, pe o perioada de la 1 la 6 luni, a dreptului de a organiza competitii sportive.

Actul normativ stabileste obligatii si pentru spectatori.

Spectatorilor le este interzis:

· Sa introduca in stadioane, sali de sport sau alte locuri de desfasurare a manifestarilor sportive bauturi alcoolice, faclii, artificii, petarde, sticle, materiale explozive, incendiare sau fumigene, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene sau paralizante sau alte obiecte care pot fi folosite la actiuni de tulburare a ordinii publice sau care conduc la producerea actelor de violenta. Savarsirea acestor fapte se sanctioneaza cu amenda de la 2 – 5 milioane lei.
· Sa profereze injurii sau expresii triviale ori sa se dedea la manifestari obscene. Incalcarea acestei dispozitii se sanctioneaza cu amenda de la 1 – 3 milioane lei

Sunt interzise si se sanctioneaza cu amenda de la 3 – 10 milioane lei urmatoarele fapte:

· Aruncarea cu obiecte in teren sau in directia altor spectatori
· Intrarea pe terenuri de joc, cu exceptia cazurilor de forta majora
· Impiedicarea, prin orice mijloace, actiunea fortelor pentru mentinerea sau restabilirea ordinii publice

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 5 – 20 milioane lei deteriorarea sau distrugerea mobilierului, a instalatiilor sau a altor amenajari existente in interiorul locurilor de desfasurare a manifestarilor sportive.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, ofiteri si militari angajati cu contract din Jandarmerie, precum si de persoane specializate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, stabilite prin ordin al presedintelui.

Federatiile sportive nationale au obligatia de a-si modifica si completa regulamentele de disciplina in conformitate cu prevederile acestui act normativ.


Intră acum și în grupul de