Actele de violenta de pe stadioane vor fi sanctionate

Conform hotararii, toti participantii la competitiile sportive sunt obligati sa aiba un comportament civic, moral si responsabil, in spiritul legilor tarii si al normelor de convietuire sociala. Organizatorii competitiilor sportive si fortele de ordine angajate au obligatia sa asigure spectatorilor un nivel ridicat de protectie si de securitate.

Organele de politie si jandarmerie competente teritorial, asigura masurile de ordine publica pe traseele de deplasare catre stadioane, sali si alte locuri destinate desfasurarii competitiilor sportive si actioneaza si pentru desfasurarea normala a circulatiei pe drumurile publice.

Raspunderea pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor, in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor sportive – stadioane, sali de sport, patinoare, terenuri de sport si alte spatii destinate activitatilor sportive – revine organizatorilor. Ei vor incheia, in acest sens, contracte de prestari servicii, in conditiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administratiei si Internelor sau so