Proiect de lege privind marca temporala


Intră acum și în grupul de

In sensul acestei legi, marca temporala reprezinta acel certificat electronic emis de catre un furnizor de servicii de marcare temporala care indeplineste cel putin conditiile stipulate in prezenta lege si care confirma ca anumite date in forma electronica i-au fost prezentate la un moment de timp determinat.

Autoritatea de reglementare si supraveghere este autoritatea prevazuta in Capitolul IV- Monitorizare si Control, Sectiunea 1- Autoritatea de reglementare si supraveghere din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Marca temporala emisa de catre un furnizor de servicii de marcare temporala si semnata cu semnatura electronica extinsa a acestuia, certifica existenta documentului electronic prezentat la data si ora mentionate in marca temporala. Acestea doua din urma sunt specificate in conformitate cu data si ora Europei Centrale, tinandu-se seama de schimbarea orei- ora de vara/ iarna. Eroarea maximum admisa este de 1 minut.

In cadrul registrului furnizorilor de servicii de certificare prevazut in art.28 din Legea 455/2001 se va crea o sectiune distincta, destinata furnizorilor de servicii de marcare temporala.

Marca temporala reprezinta unul dintre serviciile bazate pe semnatura electronica. Astfel, aceasta reprezinta, de fapt, un set de tehnici prin care se permite oricarei persoane sa constate daca un document electronic a fost creat sau semnat la (sau inaintea) unui moment de timp precizat. Utilizarea marcii temporale se face mai ales in legatura cu verificarea unei semnaturi electronice aplicate unui document, validitatea certificatului de semnatura electronica, in sisteme de licitatii desfasurate pe internet sau pentru a da o data certa pentru operele protejate de dreptul de autor.

Legea trateaza problematica marcii temporale in conformitate cu directivele europene in domeniu. Aceasta se completeaza cu prevederile Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora norme tehnice si metodologice de aplicare a acestei legi.

Dispozitiile legale intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare


Intră acum și în grupul de