Proiect de lege privind marca temporala

In sensul acestei legi, marca temporala reprezinta acel certificat electronic emis de catre un furnizor de servicii de marcare temporala care indeplineste cel putin conditiile stipulate in prezenta lege si care confirma ca anumite date in forma electronica i-au fost prezentate la un moment de timp determinat.

Autoritatea de reglementare si supraveghere este autoritatea prevazuta in Capitolul IV- Monitorizare si Control, Sectiunea 1- Autoritatea de reglementare si supraveghere din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Marca temporala emisa de catre un furnizor de servicii de marcare temporala si semnata cu semnatura electronica extinsa a acestuia, certifica existenta documentului electronic prezentat la data si ora mentionate in marca temporala. Acestea doua din urma sunt specificate in conformitate cu data si ora Europei Centrale, tinandu-se seama de schimbarea orei- ora de vara/ iarna. Eroarea maximum admisa este de 1 minut.

In cadrul registrului furnizorilor de servicii de certificare prevazut in art.28 din Legea 455/2001 se va crea o sectiune distincta, destinata furnizorilor de servicii de marcare temporala.

Marca temporala reprezinta unul dintre serviciile bazate pe semnatura electronica. Astfel, aceasta reprezinta, de fapt, un set de tehnici prin care se permite oricarei persoane sa con