Proiect ANRC in domeniul serviciilor postale


Intră acum și în grupul de

Proiectul aduce modificari necesare pentru armonizarea reglementarilor interne cu directivele europene, prin specificarea limitelor de greutate si tarif ale trimiterilor postale care vor face obiectul drepturilor rezervate ale Companiei Nationale Posta Romana S.A. (CNPR) incepand cu data de 1 ianuarie 2006. Astfel, potrivit proiectului ANRC, serviciile postale rezervate vor fi, de la 1 ianuarie 2006, cele avand ca obiect trimiteri de corespondenta a caror greutate este mai mica de 50 g si al caror tarif este mai mic decat de 2,5 ori tariful public corespunzator unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii postale a CNPR. Conform Deciziei Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.88/2004, pentru serviciile pe care CNPR are obligatia sa le furnizeze in calitatea sa de furnizor de serviciu universal tarifele vor fi modificate numai cu aprobarea ANRC.


Intră acum și în grupul de