Lege pentru modificarea si completarea Codului Aerian


Intră acum și în grupul de

Ministerul Apararii Nationale, in calitate de autoritate de stat in domeniul aviatiei civile, primeste urmatoarele atributii specifice:

a) elaboreaza strategia de dezvoltare a aviatiei militare, in conformitate cu politica de aparare si cu planurile de dezvoltare si modernizare a fortelor armate;
b) emite, in conformitate cu strategia de dezvoltare, precum si cu reglementarile si recomandarile organizatiilor internationale la care Romania este parte, reglementari specifice care stau la baza desfasurarii activitatii aeronautice militare si a exploatarii infrastructurii aferente;
c) reprezinta Guvernul, in domeniul aviatiei militare, in organismele internationale specifice si in relatiile bilaterale cu alte state;
d) asigura administrarea proprietatii publice a statului din domeniul aviatiei militare;
e) supravegheaza si controleaza modul de utilizare a spatiului aerian national, in scopul asigurarii apararii si securitatii nationale;
f) emite reglementari aeronautice obligatorii privind siguranta zborului cu aeronave de stat si supravegheaza respectarea acestora;
g) emite reglementari aeronautice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de marfuri periculoase cu aeronave de stat;
h) asigura reglementarea si controlul traficului aerian operational in colaborare, dupa caz, cu organele specializate ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
i) coordoneaza sistemul de securitate aeronautica in domeniul aviatiei militare;
j) investigheaza incidentele si accidentele din domeniul aviatiei militare;
k) organizeaza si exercita activitatile de registru, de inspectie si de control in aviatia militara;
l) asigura certificarea tehnicii de aviatie militara;
m) emite reglementari aeronautice obligatorii privind atestarea personalului aeronautic militar, organizeaza examene si emite documente de calificare aeronautica pentru aceasta categorie de personal;
n) gestioneaza frecventele de telecomunicatii alocate aviatiei militare;
o) asigura organizarea si functionarea serviciilor militare de navigatie aeriana, autorizeaza zborurile cu aeronave de stat in spatiul aerian national, precum si unele zboruri cu aeronave civile, potrivit competentelor acordate prin actele normative in vigoare;
p) autorizeaza efectuarea de lucrari in zone de siguranta si de protectie a infrastructurilor apartinand aviatiei militare;
q) avizeaza amplasarea de noi elemente de infrastructura de aerodrom si dezvoltarea celor existente pe aeroporturi, potrivit competentelor acordate prin lege;
r) asigura, impreuna cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege, asistenta operatiunilor de cautare si salvare a aeronavelor implicate in accidente;
s) emite reglementari pentru uniformizarea definitiilor si a abrevierilor utilizate in aviatia militara;
t) autorizeaza functionarea aerodromurilor militare;
u) aproba tarifele de utilizare a infrastructurilor si serviciilor puse la dispozitie de aviatia militara;

De asemenea, MApN asigura, prin structuri militare specializate din subordinea acestuia, elaborarea si punerea in aplicare a reglementarilor aeronautice privind pregatirea, perfectionarea profesionala si atestarea personalului aeronautic militar, certificarea tehnicii de aviatie militara, inmatricularea aeronavelor militare, inspectia si controlul acestora, furnizarea serviciilor de navigatie aeriana militare, investigarea incidentelor si a accidentelor de aviatie militara, precum si controlul tehnic si inspectia de siguranta a zborului si de securitate aeronautica pentru aviatia militara.

Totodata, actul normativ prevede ca statul roman garanteaza dreptul egal si nediscriminatoriu al persoanelor fizice si juridice de a desfasura, in conditiile legii, activitati aeronautice in spatiul aerian national.

Orice zbor in spatiul aerian national trebuie sa fie autorizat, procedura de autorizare fiind reglementata prin Hotarare de Guvern.

Supravegherea si controlul utilizarii spatiului aerian se realizeaza de catre MApN, conform reglementarilor prin lege. Decolarea si aterizarea aeronavelor se efectueaza pe aerodromuri autorizate, precum si pe alte terenuri in conditiile stabilite prin hotarare a guvernului.

Actul normativ prevede, in acelasi timp, ca in spatiul aerian al Romaniei este interzis zborul aeronavelor care:

· sunt echipate cu sau care transporta arme nucleare, chimice ori alte arme de distrugere in masa, cu exceptia celor prevazute de tratatele, conventiile si acordurile la care Romania este parte;
· merg la viteze supersonice, la inaltimi mai mici de 10000 m, cu exceptia zborurilor aeronavelor militare romane sau ale statelor aliate executate pentru indeplinirea misiunilor de lupta;
· executa activitati de publicitate folosind mijloace sonore.

Transporturile aeriene publice se executa pe baza de contract de transport, incheiat intre operatorul aerian si beneficiarul transportului.

Transporturile aeriene in interes propriu sunt transporturile executate de o persoana juridica, fara perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia in bunuri ori servicii, utilizandu-se aeronave civile proprii sau inchiriate, care constituie accesoriul unei alte activitati economice executate de persoana respectiva, beneficiarul transportului.

Zborurile in interes propriu reprezinta zborurile efectuate de persoane fizice sau juridice cu aeronave civile proprii sau inchiriate, pentru si in sustinerea nevoilor activitatilor proprii, fara perceperea de tarife.

Zborurile particulare reprezinta zborurile efectuate de detinatorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv in scop comercial.

Regimul raspunderii operatorilor aerieni romani si straini care efectueaza operatiuni de lucru aerian sau aviatie generala pe teritoriul Romaniei se stabileste prin lege.

Totodata, proiectul de act normativ stabileste ca operatiunile cu aeronave de stat sunt reglementate de MApN, in conformitate cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte.

In scopul protectiei mediului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si, respectiv, Ministerul Apararii Nationale pot limita, potrivit atributiilor ce le revin, operarea anumitor categorii de aeronave pe aerodromurile din Romania sau in spatiul aerian national.

Agentii aeronautici civili cat si persoanele fizice care desfasoara activitati aeronautice au obligatia sa informeze MTCT asupra producerii tuturor incidentelor si accidentelor de aviatie civila. In acest sens, MTCT emite reglementari specifice cu privire la raportarea, colectarea, prelucrarea si arhivarea informatiilor referitoare a incidentele si accidentele de aviatie civila, in conformitate cu recomandarile organizatiilor de aviatie civila la care Romania este parte.

Confidentialitatea surselor de informare in timpul investigatiei tehnice, inclusiv raportarile voluntare ale personalului aeronautic civil care stau la baza inceperii sau desfasurarii unei investigatii, este garantata in conditiile legii.

Totodata, regimul contraventional se modifica, in sensul specificarii cazurilor ce constituie infractiune si pedepsele aplicate. Astfel, pilotarea unei aeronave de catre o persoana care nu detine documentele de calificare aeronautica prevazute de reglementarile aeronautice in vigoare pentru categoria respectiva de aeronava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca prin aceste fapte mentionate se pune in pericol siguranta altor zboruri, sanatatea publica sau protectia mediului, pedeapsa este inchisoarea de la 2 ani la 5 ani.

De asemenea, savarsirea unui act de violenta impotriva unei persoane aflate la bordul unei aeronave in zbor, daca acest act este de natura sa puna in pericol siguranta zborului sau securitatea aeronavei, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Aceasta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 688 din 28 dec 1973 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 793 din 4 iulie 1974.


Intră acum și în grupul de