Noi norme privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje


Intră acum și în grupul de

Conform cerintelor de aderare, pana in anul 2007, in Romania trebuie implementat un sistem de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, care sa asigure un procent de reciclare de minim 25%.

Actul normativ da posibilitatea ca un agent economic sa opereze intr-o schema de gestionare a deseurilor de ambalaje, in baza autorizatiei obtinute de la autoritatea competenta, in vederea atingerii obiectivelor anuale de valorificare, respectiv reciclare, preluand responsabilitatea agentilor economici care introduc pe piata ambalaje si produse ambalate.

Acest model este aplicat in statele membre ale U.E. cum ar fi Germania, Belgia, Franta si in majoritatea statelor candidate.

Reglementarile sunt armonizate cu legislatia comunitara referitoare la protectia mediului, extind domeniul de aplicare a Hotararii 349/2002 si introduc obligatii ale Romaniei din perspectiva aderarii in anul 2007, fata de Comisia Europeana.

Astfel, Ministerul Economiei si Comertului va notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care intentioneaza sa adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor hotararii, cu exceptia celor de natura fiscala, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinarii conformitatii lor cu prevederile comunitare. Obligatia de notificare se aplica si specificatiilor tehnice aferente masurilor de natura fiscala care incurajeaza conformarea cu specificatiile tehnice respective. De asemenea, Asociatia de Standardizare din Romania va comunica Comisiei Europene textul standardelor romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate. Aceste prevederi specifice intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Hotararea stabileste o procedura mai elastica si mai generoasa de reutilizare si de evidenta a ambalajelor inlocuind sintagma „un numar maxim de cicluri de utilizare” cu „un numar cat mai mare de cicluri de utilizare” si prevede expres ca in vederea reutilizarii se asigura intai ” colectarea ambalajelor”. De asemenea, sunt stabilite in mod clar responsabilitatile si factorii implicati in regimul de circulatie al ambalajelor si deseurilor acestora.

Astfel, agentii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple.

Agentii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze/sa inscriptioneze pe ambalaj/eticheta, sintagma „ambalaj reutilizabil”.

Agentii economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii acestora.

Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane de lei la 10 milioane de lei.

De asemenea, agentii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze cumparatorului valoarea ambalajului restituit, platita de acesta la achizitionarea produsului ambalat. In cazul nerespectarii acestei prevederi sanctiunea este amenda de la 30 de milioane de lei la 60 de milioane de lei.

Obiectivele nationale privind valorificarea si respectiv reciclarea deseurilor de ambalaje ce vor fi atinse pana la 31 decembrie 2006, sunt urmatoarele:

· Valorificarea unui procent de minimum 50% din greutatea deseurilor de ambalaje;
· Reciclarea unui procent de minimum 25% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaj, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecarui tip de material de ambalaj.

Pentru atingerea obiectivelor nationale, agentii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale prevazute, dupa cum urmeaza:

· agentii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare ce ambaleaza produsele lor in momentul introducerii pe piata;
· agentii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
o iar
· agentii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata. Actul normativ prevede sanctionarea nerespectarii acestor prevederi cu amenda de la 100 de milioane de lei la 500 de milioane de lei.

Obiectivele de valorificare, respectiv reciclare a deseurilor de ambalaje se pot realiza individual sau prin transferarea acestei responsabilitati catre persoana juridica autorizata de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Agentii economici care au incheiat contracte de transfer de responsabilitate in baza HG nr.349/2002, au obligatia sa ia masurile necesare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii adoptate de Executiv.

Actul normativ prevede ca valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.

O alta obligatie a agentilor economici prevazuti in actul normativ dar si a autoritatilor si institutiilor publice locale este aceea de a furniza anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, agentii economici, autoritatile si institutiile administratiei Publice locale trebuie sa dovedeasca, prin documente, corectitudinea datelor respective. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 40 de milioane de lei la 80 de milioane de lei.

Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie prin servicii publice de salubrizare si spatii amenajate si dotate prin amplasarea de containere adecvate. In cazul nerespectarii acestei prevederi sanctiunea este amenda de la 100 de milioane de lei la 200 de milioane de lei.

De asemenea, autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura organizarea valorificarii cantitatilor de deseuri colectate selectiv.

Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice au obligatia sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate special de catre autoritatile publice locale sau sa predea deseurile de ambalaje la agentii economici specializati.

Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la un milion de lei la 5 milioane de lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 25 milioane de lei la 50 milioane de lei pentru institutii, asociatii si fundatii.

Agentii economici detinatori de deseuri de ambalaje, au obligatia sa asigure valorificarea si respectiv reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predare catre agenti economici specializati. In cazul nerespectarii acestei prevederi sanctiunea este amenda de la 20 de milioane de lei la 40 de milioane de lei.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si agentii economici care introduc pe piata produse ambalate au obligatia sa promoveze campanii de informare si educare in domeniul gestionarii ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

De asemenea, Ministerul Economiei si Comertului propune programe de cercetare avand ca obiect fabricarea si compozitia ambalajului, caracterul reutilizabil al ambalajului si caracterul valorificabil al acestuia.

Hotararea transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului si Consiliului, nr. 94/62/CE, privind ambalajele si deseurile, completata prin Decizia nr. 97/138/CE.

Hotararea intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.


Intră acum și în grupul de