ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unei:
LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 22.411 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 5.923 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 188 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 310 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 32 mc
-Lemn rotund pentru construcţii – 364 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 331 mc
– Lemn subtire – 153 mc
– Lemn foc – 145 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 29.857 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea – 106,626 mc
– Lemn foc – 21,000 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 127,626 mc
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 19 decembrie 2013, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 9.00.
La licitaţie următoarele ocoale silvice oferă masă lemnoasă: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cirlibaba, Pojorîta, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca şi Patrauti .
Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 16 decembrie 2013 între orele 9.00-16.00 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

CONDITII GENERALE:


Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.