ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ, în cifre, după trei ani de implementare în regiunea Nord-Est

 COMUNICAT

Marți, 10 decembrie 2013, începând cu orele 14:00, Camera de Comerț și Industrie Suceava a organizat o conferință de presă care a marcat încheierea proiectului „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ” în regiunea Nord-Est.

Astfel, la evenimentul derulat la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, au fost prezenți reprezentanții mass mediei locale,  reprezentanți ai Schultz Consulting, Beneficiarul finanțării europene POSDRU prin care s-a realizat acest proiect și reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava.

În cadrul evenimentului participanții au trecut în revistă aspectele bune și cele mai puțin bune din perioada de implementare a proiectului, ce beneficii au avut companiile în urma participării la programele de formare, ce ar îmbunătăți la proiect dacă l-ar relua și cum văd ei continuarea activităților proiectului.

„Abordarea pe care noi am propus-o în cadrul proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFOMANȚĂ a fost una integrată: obiectivul nostru a fost acela de a asista companiile într-o perioadă destul de tulbure, în sensul continuării, sau inițierii, unei dezvoltări organizaționale.

Unul dintre elementele principale ale succesului l-a reprezentat faptul că am pornit de la diagnoza companiilor pentru a construi cursuri, instrumente de management și, ulterior, pentru a oferi consultanță. De asemenea, diferența a făcut-o și faptul că am dezvoltat instrumente de analiză organizațională și, ulterior, de management, precum și cursuri 100% românești, pliate pe specificul și tiparul mediului de afaceri românesc. Feedback-ul obținut de la companiile din proiect a arătat faptul că piața din România are nevoie de o asemenea abordare.” – Oana-Cătălina Năstase, Manager Proiect ANTRE(pre)NOR pentru PERFOMANȚĂ.

 

Pentru regiunea Nord-Est,  “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ” înseamnă:

  • 23 de companii implicate, pentru care s-au derulat 23 de misiuni de diagnoză organizațională şi, implicit, 23 de rapoarte de evaluare internă realizate și prezentate managementului companiilor selectate
  • 23 de companii participante în etapa de organizare a cursurilor de perfecționare și calificare, din partea cărora au participat 132 de cursanți
  • 10 tipuri diferite de cursuri dezvoltate de Schultz Consulting (Business Project Management,  Business Development Skills in Action, Business and organisational communication, Provocarea de a fi Manager, Management financiar, Managementul echipelor de succes, Managementul resurselor umane, Performanță în negociere și vânzări, Marketing şi Leadership)
  • 18 sesiuni de cursuri organizate la nivelul regiunii Nord-Est
  • 4 tipuri de instrumente de management dezvoltate și puse la dispoziția companiilor selectate ( Procedura de comunicare internă, Procedura de inducție a noilor angajați, Procedura de evaluare a performanțelor angajaților și Planul de dezvoltare personal / al carierei)
  • 210 ore de consultanță și coaching oferite companiilor selectate, la care au participat 21 de companii și un număr de 24 de persoane
  • 206 persoane (manageri, administratori sau acționari) din companiile selectate implicate în activitățile proiectului

Printre concluziile desprinse pot fi menționate:

–   Soluțiile și programele de formare au fost bine adaptate specificului mediului de afaceri românesc și a fost de folos faptul că acestea au fost create în timpul proiectului, pornind de la experiența organizatorilor dar adaptate conform nevoilor companiilor

–   Mediul de afaceri regional a primit favorabil serviciile primite în proiect și mai ales abordarea practică, interactivă, experiențială din cadrul cursurilor

–   A fost apreciat efortul susținut pentru păstrarea unui standard de calitate al activităților și a cursurilor din proiect pe tot parcursul implementării, în ciuda evoluțiilor economice care au afectat companiile beneficiare

–   Partea de training a adus ca un plus, o nouă modalitate de predare, cu o transpunere în practică mult mai pragmatică. În timpul cursurilor s-au dezvoltat aplicații pe modelul de business al firmelor participante, ceea ce a dus la creșterea impactului asupra participanților

–   La cele 4 ateliere de pilotare a instrumentelor de management au participat 40 de manageri, reprezentând 21 de companii

–   Instrumentele de management s-au extins pe consultanță în zona de management și au ajutat firmele să aibă o viziune de ansamblu privind dezvoltarea strategică. Firmele au fost foarte deschise pentru această etapă și au primit consultanță pe următoarele domenii: Strategii de dezvoltare strategică a companiei; Instrumente de management și leadership; dezvoltare instrumente / adaptarea instrumentelor la specificul fiecărei companii

–   Față de celelalte etape, etapa de consultanță a fost adresată top managementului și s-a remarcat o deschidere a acestora către dezvoltarea profesională și personală.

Prin proiectul ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ în regiunea Nord-Est, 23 companii au beneficiat în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013 de un pachet integrat de asistență managerială care a inclus 3 etape: diagnoza personalizată a organizației însoțită de analiza competențelor și a nevoilor de instruire (2011); parcurgerea a 10 programe de perfecționare profesională create în proiect pe concluziile diagnozei organizaționale (2012); program de coaching, dezvoltarea și personalizarea de instrumente de management  (2013).

Proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat de Schultz Consulting în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate de care vor beneficia companiile selectate pot fi găsite pe site-ul Beneficiarului: www.schultz.ro sau pe site-urile partenerilor: www.ccisv.ro (regiunea Nord-Est) și www.srafbv.ro (regiunea Nord-Est).

Persoană de contact: Lucian Gheorghiu, Coordonator Regional Nord-Est, e-mail: antreprenor@ccisv.ro.