ANUNT

Direcţia Silvică Suceava

cu sediul în bld. 1 Decembrie 1918, nr. 6 telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă în data de 13 decembrie 2013, la sediul acesteia organizarea unei

LICITAŢII  PENTRU VÂNZAREA

DE POMI DE CRĂCIUN

 

Licitaţia se organizează în data de 13 decembrie 2013, ora 1100 la sediul Direcţiei Silvice Suceava

Licitaţia este publică, deschisă cu strigare.

Cantitatea totală de Pomi de Crăciun specia brad este de 295 bucăţi, proveniţi din confiscări, constituiţi într-un lot.

Cantitatile de pomi de Craciun oferite la licitatie pe categorii de inaltimi , cit si preturile de pornire la licitatie vor fi puse la dispozitia agentilor economici prin biroul comercial-productie din cadrul Directiei Silvice Suceava.

Persoanele juridice interesate pot vizualiza lotul la locul de depozitare, aflat pe raza OS Fălticeni.

 

Preselecţia şi înscrierea agenţilor economici se va face la data de 13 decembrie 2013, între orele 830 – 1030, în acest sens agenţii economici vor prezenta următoarele documente:

  • Solicitarea de participare la preselectie;
  • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu privire la structura actionariatului societătii,  in copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice (valabil 90 de zile);
  • Copie dupa actele societatii: statut (act constitutiv) si incheierea de infiintare de la Tribunal, certificat de inmatriculare, acte aditionale, , pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-productie, in copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  • Declaratie pe propria raspundere ca societatea nu are datorii restante fata de Regia Nationala a Padurilor-Romsilva sau alte unitati ale acesteia

NU VOR FI ADMISI LA LICITATIE AGENTII ECONOMICI CARE:

  • Au datorii (indiferent de natura lor) la Directia Silvică Suceava sau la alte directii silvice;
  • Nu au depus toata documentatia de preselectie solicitata, nu au participat la preselectie si nu au semnat de primire a  caietului de sarcini, nu au depus garantia de contractare;

 

Agenţii economici care îndeplinesc conditiile de participare la licitatie se vor putea înscrie  pana in data de  13 decembrie 2013, orele 1100.

La înscrierea la licitatie se va achita un tarif de participare de 180 lei si garantia aferentă loturilor pe care agentul economic intentionează să le liciteze, functie de cantităţile acestora.

Instrumentele de plata a garantiei vor fi depuse in banca in vederea incasarii. Dupa desfasurarea licitatiei sumele aferente loturilor neadjudecate se vor returna agentilor economici dupa efectuarea operatiunilor bancare.

Conditiile de desfăsurare a licitatiei vor fi aduse la cunostinta agentilor economici si cu ocazia preselectiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.

Cantitatile de pomi de Craciun ramase neadjudecate la licitatia din data de 13 decembrie 2013, vor face obiectul unor negocieri in aceeasi data, incepind cu orele 12.00.

Pentru cantitatile ramase neadjudecate in urma negocierii se vor organiza negocieri in fiecare zi de luni, pina la epuizarea cantitatii totale, cu respectarea conditiilor de mai sus.

Alte detalii se pot obtine de la Biroul Comercial-productie din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 288/227.