USV a primit din partea ARACIS calificativul “Grad de incredere ridicat”

USV-Corp EAgenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava calificativul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă recunoaştere acordată unei universități în sistemul național de învățământ, informează într-un comunicat de presă, prof. univ. dr. Ştefan Purici.

Potrivit sursei citae, universitatea suceveană obţine consecutiv acest statut, valabil timp de 5 ani, după ce, în anul 2008, a primit acelaşi calificativ în urma evaluării instituţionale efectuate de către comisiile ARACIS.

Legea Educației Naționale prevede ca universitățile româneşti să fie evaluate în mod periodic, în vederea stabilirii standardelor de calitate. Acreditarea unităţilor de învăţământ superior din România se realizează de către ARACIS, începând din anul 2007, universitățile putând primi următoarele calificative: „Grad de încredere ridicat”, „Grad de încredere”, „Grad de încredere limitat” şi „Lipsă de încredere”.

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2013, o comisie de experţi de la ARACIS, alcătuită din 18 profesori universitari din ţară şi din străinătate şi 2 studenţi din partea organizaţiilor naţionale studenţeşti, s-a aflat la Suceava pentru a evalua activitatea USV în funcţie de o serie complexă de indicatori. Evaluarea s-a realizat în conformitate cu o nouă metodologie ale cărei criterii au fost elaborate cu o exigenţă sporită faţă de ultima evaluare realizată în urmă cu 5 ani.

„Echipa de evaluatori, care a avut întâlniri cu reprezentanţii conducerii universităţii şi ai facultăţilor, cu studenţi şi cadre didactice, cu angajatorii din Suceava, cu absolvenţi ai instituţiei, a urmărit îndeaproape activitatea didactică şi de cercetare desfăşurate la USV, precum şi evoluţia numărului de studenţi din perioada vizată, baza materială, serviciile oferite studenţilor şi procentul de absolvire. În egală măsură, comisia ARACIS a analizat în vederea reacreditării şi zece programe de studiu din cadrul Facultăţilor de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Istorie şi Geografie, Inginerie Alimentară, Silvicultură, Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Inginerie Mecanică şi Educaţie Fizică şi Sport”, se arată în document.

De la începutul anului 2013, alte 11 universităţi din ţară au fost evaluate de ARACIS şi numai patru dintre acestea au primit cel mai înalt calificativ: „Grad de încredere ridicat”. Universităţii sucevene îi sunt astfel recunoscute performanțele didactice şi ştiinţifice potrivit unor indicatori de calitate raportaţi la cele mai bune practici academice din spaţiul european.

„Prin realizările deosebite din ultimii ani, beneficiind şi de sprijinul comunităţii locale, şcoala academică suceveană a dovedit că este un reper educaţional important pentru pregătirea viitorilor specialiști în concordanță cu cerințele pieței, oferind oportunităţi performante de studiu pentru a putea fi considerată o universitate europeană”, transmite Ştefan Purici.