Vezi in ce zile vor avea loc Evaluarile Nationale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a!

evaluare clasa a II-aMinisterul Educaţiei Naţionale a publicat joi, 9 ianuarie 2014, pe site-ul www.edu.ro, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014.

Sursa citată arată că, în anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 – 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 – 29 mai.

PRIMA SESIUNE are următorul calendar:

• clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris şi citit; 7 mai: Limba maternă – scris şi citit; 8 mai:  Matematică)

• clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică)

• clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)

SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:

• clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris şi citit; 21 mai: Limba maternă – scris şi citit; 22 mai: Matematică)

• clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe)

• clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică).

Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.

Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
 
Detalii suplimentare găsiţi pe edu.ro