Guvernul reintroduce taxa de drum pentru autovehicule


Intră acum și în grupul de

Ordonanta include o serie de modificari, menite sa conduca la imbunatatirea activitatii de control si la remedierea deficientelor constate in ceea ce priveste achitarea de catre utilizatori a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale.

Prevederile Ordonantei se vor aplica oricarui „vehicul”, definit ca „orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta”. Termenul „autovehicul”, in acceptiunea Ordonantei Guvernului nr.15/2002, in cazul unor ansambluri de vehicule, excludea tarifarea remorcilor si semiremorcilor desi, din cauza masei totale maxime autorizate foarte mari, in raport cu celelalte vehicule, au efect distructiv asupra infrastructurii rutiere.

Avand in vedere posibilitatea de utilizare a vehiculelor si de catre alte persoane decat proprietarul de drept, in scopul evitarii unor dificultati de aplicare a prevederilor legale, s-a considerat utila si inlocuirea termenilor de „proprietar” si „posesor” al vehiculului folositi in textul O.G. nr.15/2002 cu termenul „utilizator”, definit ca persoana fizica sau juridica ce detine vehiculul respectiv la un moment dat si care utilizeaza, in fapt, reteaua de drumuri nationale.

In cazul radierii din circulatie a vehiculului, determinata de dezmembrarea, scoaterea si circulatie sau scoaterea din Romania a acestuia, utilizatorului roman i se va returna, la cererea sa scrisa, contravaloarea tarifului de utilizare corespunzatoare perioadei de neutilizare.

Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele detinute in proprietate de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, astfel cum au fost reglementate in O.G. nr.88/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt exceptate, de asemenea, vehiculele folosite exclusiv pentru transportul in comun de calatori, efectuat pe teritoriul administrativ al unei singure localitati, precum si vehiculele detinute in proprietate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania -S.A.

In functie de tipul de vehicule, actul normativ modificator contine noi valori ale tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, care se introduc etapizat, astfel:

Tip vehicul
Data de la care se aplica

Masa totala maxima autorizata (M.T.M.A.)? 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv)
1 iulie 2002

Masa totala maxima autorizata ? 12 t cu minimum 3 axe (inclusiv)
1 iulie 2002

7t ? Masa totala maxima autorizata <12,0 t 1 ianuarie 20033,5t ? Masa totala maxima autorizata <7,0t 1 ianuarie 20040 ? Masa totala maxima autorizata.< 3,5t 1 ianuarie 2005autobuz 1 ianuarie 2005microbuz 1 ianuarie 2005autoturism 1 ianuarie 2005In trafic, utilizatorului auto ii revine responsabilitatea prezentarii rovinietei valabile care atesta achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Fapta utilizatorilor romani sau straini de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.Cuantumul amenzilor contraventionale este prevazut in functie de tipul de autovehicul. Amenzile se vor aplica, in functie de tipul de vehicul, de la data prevazuta pentru aplicarea tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale.Pentru lipsa rovinietei in cazul unui vehicul de tipul:· Masa totala maxima autorizata (M.T.M.A.)? 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv)- amenda este intre 45 milioane lei si 70 milioane lei; · Masa totala maxima autorizata ? 12 t cu minimum 3 axe (inclusiv) - amenda este intre 35 milioane lei si 55 milioane lei; · 7t ? Masa totala maxima autorizata <12,0 t - amenda este intre 25 milioane lei si 40 milioane lei; · 3,5t ? Masa totala maxima autorizata <7,0t - amenda este intre 15 milioane lei si 25 milioane lei; · 0 ? Masa totala maxima autorizata.< 3,5t - amenda este intre 10 milioane lei si 15 milioane lei; · autobuz - amenda este intre 30 milioane lei si 45 milioane lei; · microbuz - amenda este intre 15 milioane lei si 25 milioane lei; · autoturism - amenda este intre 3 milioane lei si 4,5 milioane lei.Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, conducatorilor vehiculelor inmatriculate in Romania, care circula fara a avea rovinieta valabila, li se retine certificatul de inmatriculare al vehiculului si, dupa caz, utilizatorului roman, licenta, pana la prezentarea dovezi de achitare a tarifului de utilizare.Lipsa rovinietei valabile pentru un utilizator strain poate fi motivata de organele politiei rutiere in cazul blocarii fortuite a unui vehicul din cauza unor calamitati naturale, a unui accident, sau a retinerii conducatorului vehiculului de catre autoritatile in drept. In aceste cazuri, utilizatorul strain va prezenta reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. din agentiile din punctele de control a trecerii frontierei, la iesirea din tara, documente justificative incheiate de organele politiei rutiera, organele judecatoresti si, in plus, daca este cazul, dovada repararii vehiculului intr-un atelier de reparatie atestat de regia Autonoma "Registrul Auto Roman". Dovada blocarii fortuite a vehiculului sau a retinerii conducatorului vehiculului, nu scuteste utilizatorul strain de plata tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe intreaga perioada cuprinsa intre data intrarii si data iesirii din Romania, ci justifica neaplicarea amenzii contraventionale.Sumele incasate in urma aplicarii tarifelor de utilizare se constituie venit la dispozitia Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA. si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop, inclusiv pentru plati in numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in cadrul contractelor de parteneriat public-privat in sectorul drumurilor nationale si autostrazilor.In cazul pierderii sau distrugerii rovinietelor de catre distribuitori, acestia sunt obligati sa achite Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., pentru fiecare rovinieta, maximumul contravalorii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului.In situatiile in care rovinieta a fost distrusa in urma unor accidente, sau in conditii neelucidate, in masura in care utilizatorii au sau nu vreo vina in ceea ce priveste distrugerea rovinietei, actul normativ reglementeaza si solutia eliberarii unui duplicat, care sa fie pastrat la bordul vehiculului si care sa ateste achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, nefiind intemeiata o plata dubla a tarifului, ci doar o plata a serviciului de eliberare a duplicatului, in conditiile normelor metodologice.Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de formulare false constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor din Codul penal.Ordonanta adoptata de Guvern transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr.62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 187/142 din 20.07.1999, numai in ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier.


Intră acum și în grupul de