Guvernul reintroduce taxa de drum pentru autovehicule

Ordonanta include o serie de modificari, menite sa conduca la imbunatatirea activitatii de control si la remedierea deficientelor constate in ceea ce priveste achitarea de catre utilizatori a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale.

Prevederile Ordonantei se vor aplica oricarui „vehicul”, definit ca „orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta”. Termenul „autovehicul”, in acceptiunea Ordonantei Guvernului nr.15/2002, in cazul unor ansambluri de vehicule, excludea tarifarea remorcilor si semiremorcilor desi, din cauza masei totale maxime autorizate foarte mari, in raport cu celelalte vehicule, au efect distructiv asupra infrastructurii rutiere.

Avand in vedere posibilitatea de utilizare a vehiculelor si de catre alte persoane decat proprietarul de drept, in scopul evitarii unor dificultati de aplicare a prevederilor legale, s-a considerat utila si inlocuirea termenilor de „proprietar” si „posesor” al vehiculului folositi in textul O.G. nr.15/2002 cu termenul „utilizator”, definit ca persoana fizica sau juridica ce detine vehiculul respectiv la un moment dat si care utilizeaza, in fapt, reteaua de drumuri nationale.

In cazul radierii din circulatie a vehiculului, determinata de dezmembrarea, scoaterea si circulatie sau scoaterea din Romania a acestuia, utilizatorului roman i se va returna, la cererea sa scrisa, contravaloarea tarifului de utilizare corespunzatoare perioadei de neutilizare.

Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele detinute in proprietate de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, astfel cum au fost reglementate in O.G. nr.88/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt exceptate, de asemenea, vehiculele folosite exclusiv pentru transportul in comun de calatori, efectuat pe teritoriul administrativ al unei singure localitati, precum si vehiculele detinute in proprietate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania -S.A.

In functie de tipul de vehicule, actul normativ modificator contine noi valori ale tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, care se introduc etapizat, astfel:

Tip vehicul
Data de la care se aplica

Masa totala maxima autorizata (M.T.M.A.)? 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv)
1 iulie 2002

Masa totala maxima autorizata ? 12 t cu minimum 3 axe (inclusiv)
1 iulie 2002

7t ? Masa totala maxima autorizata