ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,

cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

  LICITATII DE MASA LEMNOASA  – în data de 13.02.2014

 

dupa cum urmeaza:

 A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru  masa lemnoasă pe picior ,

în data de 13 februarie 2014,începând orele 0900,

posibilitatea anului 2014, în volum de 18,6 mii mc, din fond forestier de stat,  de la ocoalele silvice: Moldovița, Solca si Râșca.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

 Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de  06 februarie 2014, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.

 

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ şi din CONFISCĂRI
în data 13 februarie 2014, începând cu ora 1000
şi anume:
I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 21.764 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 4.887 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 527 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 272 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 50 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 150 mc
– Lemn foc – 501 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 28.151 mc
II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea – 3,000 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 3,000 mc
– Lemn foc – 2,000 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 8,000 mc
Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat
Masa lemnoasă este oferită de următoarele ocoale silvice: Crucea, Dorna Candrenilor, Pojorîta, Vama, Moldovița, Stulpicani, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata.
Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 06 februarie 2014 între orele 900-1600
Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.
Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 12 februarie 2014, ora 1500.

C. CONDITII GENERALE pentru licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior / fasonată:
Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi afişate şi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
Persoanele juridice admise pentru participarea la licitații vor constitui garanția de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației sau numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Pentru partizile/ loturile neadjudecate la sfârşitul licitaţiilor se vor organiza negocieri cu persoanele juridice interesate şi care au fost preselectate pentru participarea la licitaţie.Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.